Állj meg! Fülelj!

Milyen a hangja az egykezes tapsnak? Mindannyian ismerjük a kétkezes taps hangját, de vajon milyen a hangja az egykezesnek? Ez egy koan. Egy olyan találós…

Milyen a hangja az egykezes tapsnak? Mindannyian ismerjük a kétkezes taps hangját, de vajon milyen a hangja az egykezesnek? Ez egy koan. Egy olyan találós kérdés, amely kihív abból a gondolkodási sémából, amelyben mindennapjainkat éljük. Jézus példázatai hasonlítanak a koanokhoz. Mert nem intellektuális megoldást vár a hallgatótól, hanem azt, hogy ő maga legyen a válasz. Folytassa! Gondolkodjon a szívével! Különben kívül marad, nézi a páholyból az eseményeket, és elgondolkodik úgy, mint Péter: Vajon ezt most nekünk mondod? Vagy másnak? Mi egy különleges csapat vagyunk, akikre többet bízott az Isten? Hát igen…, mi mindent megtettük…
Így nézünk mi is: jó távolból igyekszünk szemlélni az eseményeket. Igyekszünk értelmünkkel folyton-folyvást elvonatkoztatni: Tényleg, hogy is van ez a világ? Mi történik?
Minél távolabbról szeretnénk megérteni a nagy egészet. Ennek következtében állandóan az agyunkban élünk.
Pedig a példázatnak én magam vagyok a válasza. Vajon le tudunk-e ereszkedni oda, ahol meglátjuk: az egész univerzum egy kézzel tapsol! Intellektuális fogalmi rendszerrel ez lehetetlen. A megoldást csak a szívben való szemlélődésben kapjuk meg. Ezt nem lehet előadni vagy publikálni.
Mi magunk válunk a példázat megfejtésévé.
„Bizonyos értelemben a példázatok a koanhoz hasonló módon hatnak. Hogy megértsünk egy példázatot, maradéktalanul be kell laknunk a jelentését. És ha ezt a jelentést teljesen belaktuk, belépünk a Mennyei Királyságba, az örök életbe, felismerjük igazi természetünket.” (Adyashanti: Jézus és a felébredés)
Jézus tanítványai sokszor kérdeznek az elvek távolságából: Nem értem! Hol vagyok én, hol van a másik a Te királyságodban? Hogyan kell csinálni ezt az egészet?
Jézus pedig humorosan fordítja vissza a kérdést: Eddig arról volt szó, hogy a szolgák készen állnak, és így várják urukat. Várjuk azt, hogy Isten egészen valósan eljöjjön ebbe a világba, és a Királyság megvalósuljon. Azután fordít egyet, és a szolgák elveréséről van szó: Péter, ha különb akarsz lenni, hát halld meg ezt a példázatot: Aki nem cselekszi az Isten akaratát, pedig hallott róla, az olyan, mint az a szolga, akit jobban elvert az ura, mint a másikat, aki csak simán tudatlan volt.
Végül jön a koan zárómondata, visszhangozhat a fejünkben: akire többet bíztak, azon többet is kérnek számon.
Mit is bíztak rám?
Rólam van szó.
Ne a világ nagy dilemmáin merengj, meg a nagy társadalmi mozgásokon! Hiába ettől hangos minden!
Állj meg! Fülelj! Mit hallasz? Most menj, tedd a dolgodat, és szeress jobban!
2022. augusztus 7. – Évközi 19. vasárnap
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Derekatok legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Péter ekkor megkérdezte: Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az úr, amikor megérkezik! Bizony mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram – és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap; aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.
Kép: Sieger Köder

Similar Posts