Hiányzik Mária

Számomra az egyházból, (meg mindenhonnan) hiányzik a nő. Nem a nők, mert sokan vagyunk. Tündérek is és boszorkányok is. Emlékszem, amikor egyszer csak nők voltunk…

Számomra az egyházból, (meg mindenhonnan) hiányzik a nő. Nem a nők, mert sokan vagyunk. Tündérek is és boszorkányok is. Emlékszem, amikor egyszer csak nők voltunk együtt, vagy tízen, és egy lelkésznő istentiszteletet tartott. Felállt, és úgy elkiáltotta magát, mint egy katona. Riasztó volt. Nőnélküliség volt egy asszonykörben.
Úgy is mondhatjuk, hogy hiányzik Mária. Nekem nagyon. De nem a Mária-kultusz. Nem a politikai mázzal lefestett Mária-ország. Egyszer baszkföldön jártam egy ferences rendházban. Annak a vezetője azt mondta, ő nem teszi be a lábát Lourdes-ba. (MIntegy húsz kilométerre volt tőle.) Nem részletezte, hogy a kegytárgyárusok bizniszével, a tömeggel, vagy a földre lehúzott, alkudozó hittel van-e a legnagyobb baja. Nekem tetszett, hogy az egyetemes egyházba ez is belefér. Örülök annak az integráló erőnek, amely egyben láthatja a zarándokot, meg ezt a szerzetest is.
Mert a befogadó, hetedik érzékét is működtető, irgalmas ölelésben tartó nő hiányzik. Az anya. Jó lenne, ha nem kellene titokban tartania, hogy a kereteket meg kell haladni a szeretet áramlásához.
Luther Márton szerint „Szűz Mária az a szív volt, akibe (az isteni) szavak mélyen behatoltak és benne is maradtak… és tették, a Szentlélek behatására, terhessé”. Ő merte a női befogadást és az Isten igéjének nemzési képességét ilyen pőrén megfogalmazni. Mára ebből a Biblia szavának tisztelete maradt, és a ráció zsinórmértéke. Hideg távolság.
De hiányzik a nő. Pedig a Biblia szerint is Istennek sok női vonása van. (Az irgalom szó az anyaméh, olyan, mint a kotlós stb.) Az újpogány vallások úgy mutatnak erre az űrre, hogy a földanyát keresik. A magyarországi újpogány mozgalmakra különösen is jellemző, hogy az Isten női oldalát összekapcsolják a nemzeti identitással.
Itt ülünk a nagy lakodalomban, és reménykedünk abban, hogy eljön Mária, beszél a szolgákkal, és minden megoldódik. Reménykedem benne, hogy irgalmat vesztett korunk felismeri Mária titkos erejét.
Értem én, hogy szükség van a vadász ösztönre. De a pici dolgokra is. Hiányzik az erős akarat, de az egybeszövés titkos ereje is. A babonákat leválasztó kemény tanítás, de a kovász elkeveredése, és azok a kézmozdulatok is, amelyek ezzel mindent megoldanak. A fonás ereje, a reggeli illatokat vivő asszony, akinek szavai akármilyen halkak, mindenhova eljutnak.
Uram, had találjam meg a szentség harmóniáját, hogy meghajtsam fejem, és letegyem koronámat!
2023. október 8. – Vasárnap
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ezek az evangélium igéi.
Kép: Udvardi Erzsébet

Similar Posts