Isten látja a háta közepét

Isten látja a háta közepét? És aki egy Isten háta mögötti helyen szépen és kedvesen beszél, Ő azt is hallja? Ha csak úgy mosolyt fakasztok…

Isten látja a háta közepét? És aki egy Isten háta mögötti helyen szépen és kedvesen beszél, Ő azt is hallja? Ha csak úgy mosolyt fakasztok valakinek az arcán, akkor Ő is mosolyog? Tényleg fontos ez Neki?
Emlékszem, teológus koromban egy nyári tábor idején mi, hallgatók szétröppentünk Baranyába istentiszteletet tartani a szélrózsa minden irányába. Be kellett osztani, ki hova megy. Akkor felvetődött, vajon mi legyen a kiválasztás szempontja. Egyik professzorunk azt mondta, azért mégiscsak jelentősebb az, hogy ki megy Pécsre, mint hogy ki megy egy pici faluba. Bántott ez a mondat. Isten jelenlétéről tényleg erősebb üzenet az, ahol többszáz ember van, mint ahol öt? Nem úgy van inkább, hogy az emberek gondolkodása éppen ezen a sarokponton billent el? Már nem számít az, amit egyetlen ember egyetlen pillanatban tesz. Csak a fontos emberek fontos dolgai alakítják – úgymond – a világot. És ezeket az embereket nézzük, bámuljuk, szomorkodunk, miközben mi magunk nem mosolygunk össze az Istennel a háta mögött.
Ő velünk van. Mindig. Mindenütt.
Ha ez igaz, akkor minden csepp gesztus kihat az egész világ jólétére. Mert az Isten az utolsó ajtót is kinyitotta felénk, amikor látszólag elment ebből a világból.
Mi bugyrokban élünk, és nem látjuk igazán egymást. Bugyrainkat félelemből készítjük. Balsejtelmeink szemüvegén keresztül azt észleljük, hogy Isten az élet ranglétrájában van jelen. A nagy arcokat jobban látja. Persze! Nyilván Ő is szemüveges! Pedig Isten a háta közepére lát a legjobban. A legkülönlegesebb az, ami abban a szívben rezdül meg, aki egy orvosi rendelőben azt hiszi, hogy ő már csak egy szám, és ez nem is lesz másként. Isten akadálytalan ott is, sőt még jobban!
2023. május 21. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele
Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Mt 28,16-20
Kép: Ghyczy György: Fáraó rabjai (akril, vászon, 60×90 cm)
Nem sokára látható a 2023-as Szegedi Nyári Tárlaton.

Similar Posts