Karácsonyi fabula

Egyszer volt hol nem volt, volt egy rengeteg erdő, abban lakott Világóriás. Annak annyi gyereke volt, mint a rosta lika, mindent felemésztettek, ami körülöttük volt!…

Egyszer volt hol nem volt, volt egy rengeteg erdő, abban lakott Világóriás.

Annak annyi gyereke volt, mint a rosta lika, mindent felemésztettek, ami körülöttük volt!

A  gyerekek állandóan ették apjuk szakállát, ráncigálták, hogy vegye már be azt a kis vakondtúrást, ami még nem volt az övék.

Erre a Bankigazgató megjelent, és ezt mondta: Jön hozzám az írnokom, és ellenkezik. Hiába parancsolom neki, hogy hozza ide a húgát, mert nekem tetszik,

ellenáll. Utána megyek, erre eltűnik a várban.

Világ király magához vette katonáit, odament a várhoz, hogy bevegye, de akármilyen közel ment, mindig távol maradt.

Lement egy völgybe, homály volt, nem látott semmit. Aztán egy szakadék tátongott, mindig messze maradt a vár. Mentek tovább, aztán azt vették észre, hogy már mögöttük van. Mire odaértek, kiderült, hogy szinte bevehetetlen. Hízelgés hadvezért küldték el, hogy vegye rá a vár lakóit, adják meg magukat!

A várban erről nem vettek először tudomást. Öntudat volt ott a a király. Felesége Hit volt.

-Benned látom a végtelent, mondta Hit királynő.

-Benned látom önmagam, mondta Öntudat Király feleségének.

Sokat beszélgettek. Néha a Hallgatás nagy óceánján úsztak együtt.

De egyszer Hit királyné elaludt, és őnélküle nézett ki a palotából a király.

Gyöngeség és szédülés fogta el. Valami belül ezt mondta: Add meg magad a Világnak!

Aztán ráadásul eljött emlékezet hercegnő, és az ő szemében még csábítóbb volt Világ birodalma.

Sőt, még Képzelet királyfi is betoppant.

Ő volt az a herceg, akit a királyné állandóan figyelt, nehogy valahol valami kárt tegyen! Ő azonban most aludt.

Képzelet a Világ összes kincsét odavarázsolta a király elé, aki egyre sóhajtozott minden után, ami a váron kívül volt.

Ekkor alacsony szolganépek törtek be – Mohóság, Kapzsiság, és hasonlóak.

Képzelet elkezdte őket csókolgatni. Most már teljesen ő vette át a hatalmat.

Mi ez az ócska kőrakás? Menjünk ki a Világba. És így is tett. Az egész vár apraja nagyja kivonult, feladták a várat.

Hit királynét azonban nem találták meg. Ő lemenekült a pincébe, és vele maradtak titokban udvarhölgyei, Hűség és Irgalmasság.

A világ mindenkit felkoncolt, akit tudott. Aki életben maradt, az moslékot kapott, lezüllöttek, olcsó és hamis pénzen fizették őket.

Öntudat királyt bilincsbe verte a Világ. A börtön olyan helyen volt, hogy állandóan nézhesse volt várát, és fájdalmasan sopánkodjon.

De emlékezetet nem engedték hozzá soha. Mégis, egy szép napon Emlékezet, aki valahogyan túlélt mindent, odaosont a börtön ablaka alá, és felmutatott a várra. A vár megmaradt épületrészéből gyereksírás hallatszott. Hit királynénak fia született! A vár új ura megszületett, szabad leszel!

 

 

Similar Posts