Nézni a fotölyből?

Valahogy úgy van ez, ahogyan a mesében: Bele kell tenni a griffmadár szájába egy jókora kenyeret, aztán egy szalonnát is ahhoz, hogy felrepítse az embert…

Valahogy úgy van ez, ahogyan a mesében: Bele kell tenni a griffmadár szájába egy jókora kenyeret, aztán egy szalonnát is ahhoz, hogy felrepítse az embert az alvilágból. De még ez sem elég! Fehérlófiának a saját lábából, és a saját kezéből is vágni kellett, nehogy abba hagyja a szárnyalást. Magunkból kell valamit elvenni ahhoz, hogy a szeretet birodalmába érjünk.
Különben az emberek fotölyből szeretik nézni az életet! „Mérlegeljük csak! Ő nem jó! Ő nem való az Isten közelébe! Ez sem lesz jó, mert emlékszel, ekkor és ekkor, így meg úgy!” Mindig szeretjük jó távolból értelmezni a világot. Csakhogy Jézust a szívünkön kívül nem sok minden érdekli. Vajon te el tudod-e képzelni magadat olyan csupaszon, hogy beférj azon a szoros kapun?
Mert az egész élet egy jófajta szűkülés.
Idős emberekkel már nem tudunk úgy beszélgetni, ahogy régen megszoktuk. De a kommunikáció minimuma mindig megmarad. Lehet, hogy el kell hagynunk a szavakat. De mindig van egy érintés, van egy pislogás, ami teljesen világos. Marad egy olyan szűk csatornája a kommunikációnak, amely még az utolsó pillanatban is nyitva áll.
Ezen a kapun mindig be tudunk kéredzkedni a Mennyek országába!
2022. augusztus 21. – Évközi 21. vasárnap
Abban az időben Jézus tanított mindazokban a városokban és falvakban, amelyeken áthaladt. Így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen üdvözülnek?” Ezt válaszolta neki: Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Lk 13,22-30

Similar Posts