2002-07-10

Bagdy Emőke

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Fekete Ágnest a műsor felelős szerkesztőjét hallják. Változó korunk számos szerepzavart okoz. Egyszer falusi parókiámon bezörgetett valaki, és azt mondta a plébánost keresi. Mondtam az itt nincsen, de én vagyok a lelkész. Mire ő: Maga az atyanő? Azután sokat nevettünk barátainkkal az atyanő, mint valami nemek fölötti szent-ember, kifejezésén. Legutóbbi műsorunkban Bagdy Emőke pszichológus beszélt már férfi és női szerepekről a hit szemszögéből. Most ezt a beszélgetést folytatjuk. Bagdy Emőke után egy olyan házaspár fog beszélni, akik katolikus-református vegyes házasságban élnek. Talán mindennél hitelesebben tudnak beszélni arról, hogyan oldódnak fel a konfliktusok a házasságban. Férfi és nő különbsége a mindennapi életben is megvan. A férfi inkább a racionalitást hangsúlyozza, a nő pedig az emocionális oldalt. De ráció és emóció összeölelkezve tudják a nagy harmóniát létrehozni. Külön a világ érzelmek nélkül csontváz szerkezetű volna, száraz és fogyaszthatatlan. De csak az érzelmek elúsztatnának minket, messze a valóságtól, az irracionalitásba. Mi az, ami megteremti az egész-séget? A férfi és a nő egymást kiegészítő tökéletessége tud harmóniát teremteni. Vagyis, hogy megvan a családban is a szerepek szerinti olyan munkamegosztás, ami ősi. ne mondjuk azt, hogy a patroarchális társadalom alakította ki azt, hogy a férfi szerep ez legyen, a női szerep az legyen. Minden társadalomban az anya az, aki szül. A nőnek a nembeli légyege az, hogy képessége van a befogadásra, a türelmes kihordásra, a fészeképítésre, az otthonteremtésre, az otthonon belül annak az atmoszférának a megteremtésére, amiben mindenki jól érzi magát. Mi az, ami a biztonság falát megépíteni, itt jön a férfi funkció: fönntartani, védeni ezt a kis közösséget, biztosítani az életfeltételeit, a férfi expeditív: ki a világba, felfedezni,vállakozni, újat teremteni…miért nem ő nemzi a gyermeket? Újat teremt!

Fekete Ágnes: Azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor a nők elkeserednek. Mert ebben a világban kétfelől is támadás éri őket. Egyfelől ez nem érték: a társadalomban ma már szervesen nem épül bele az, ami a nő. Másfelől ott vannak a reklámok: Legyél önmagad! Az a valaki, aki megy és hódít. Tehát kétfelől is értéktelenné válik az, amit csinálnak.

Bagdy Emőke: Teljesen igaz. Akkor, amikor évtizedekkel ezelőtt a nőket felültették a traktorra, és kiírták jelszónak, hogy "lánynak szülni dicsőség".

Fekete Ágnes: Volt egy ilyen jelsz?

Bagdy Emőke: Igen. Ezt hallottuk: Asszonynak szülni kötelesség, lánynak szülni dicsőség. Akkor a nőt betaszították egy olyan sorsba, hogy neked csak az a dolgod, hogy egy gyermeket a világra hozz és felnevelj. Akkor kezdődött el egy olyan alattomos folyamat, ami értéktorzuláshoz vezetett. Egy kicsit előre kell menekülni ebben a helyzetben. Minden családóvó intézkedés, minden olyan kormányzati, politikai elhatározás ami a család szentségét és védelmét szolgálja, mind ezellen az értéktorzulás ellen fog hatni. Mert miről van szó? Ha azt az asszonyt azáltal, hogy a gerativitást szolgálja, hogy gyermekáldása van, hogy ő azt a döntő funkciót biztosítja, ami az otthon szeretetteli biztonsága, ami a lelki egészség záloga. Ha ezt mi elismerjük, hogy százszázalékos érték a női sorsban, akkor helyrteáll ez az értéktorzulás. Közben azt mondják az álemancipáció hirdetői, hogy mi lesz velünk nőkkel akkor, amikor bennünket úgy értékel a társadalom, hogy te kiválsz-e, és teszed-e azt, amit a férfi? Had legyen úgy, hogy elismert női értékek, amiket mi százszázalékos értéknek tartunk, emellett és ettől függetlenül engedtessék meg, hogy aki akar menjen el és dolgozhasson annyi órában, ami neki ahhoz szükséges, hogy önmagát teljes értékű embernek érezze. De ne ez legyen az értékmérő, mert akkor férfi sorsra kényszerítjük, férfi értékekkel mérjük, és ez a torzul, és rosszul értelmezett emancipáció. Ki a teremtés koronája? Én teljes szívvel elismerem, hogy a férfi a teremtés kornája. Ugye tudjuk, ki koronáz? A nő koronázza meg a férfit. Egy mosónő nem koronáz, csak egy királynő koronáz. Ha engem a királyi párom maga mellé választ királynénak, akkor bizony ő az áén szívem király. Ez az igazi emancipáció: király és királynő együttesen tudnak az életen úrrá lenni. Legyen nő a nő és férfi a férfi és ember mind, mert az egyre kevesebb -József Attila.- üzenet.

Fekete Ágnes: A világ is nagyon megváltozott.

Bagdy Emőke: Kimutatták azt, hogy a szervező szakmában, manager szamában egészen különleges készségeink vannak, mert az érzelmi intelligenciánk, szociális készségünk, nyelvi készségünk egyszerűen a jobb agyféltekénk működése miatt sokkal jobb, mint a férfiaknak.De kérdezlek én, te hogy vagy ezzel? Mi tesz téged boldoggá? Nézd, én nagyon sok pácienssel találkozom, akik összeomlott sorsúak, sokan panaszolják: ha lehetséges volna, hogy nem kellene dolgoznom, én olyan boldogan tenném. Vállalnék részidős munkát. Bedolgoznék valahová. ha nem a forintokért kellene otthagyni a gyermekeket, ez egy olyan felemelő dolog volna. Ott van Hollandia, a sokgyerekes családok világában tapasztaltam személyesen, hogy akkora érték, és olyan természetes, hogy például a pszicholüógus kollegám szül és azt mondja: Nézd, nekem most ez a fő feladatom, én most pár évre kiszállok, ez természetes, engem attól elismernek, mint pszichológust és vissza fogok kötődni. Nem dolgozik ugyan, de részt vesz a továbbképzéseken és ezért képben marad. Nálunk állandóan azon sírnak a nők, hogy én ha kiesek két évre, leírnak engem, mi lesz velem, tönkre megyek, a szakma nem vesz rólam tudomást. Lemaradok. Mire mondjuk azt, hogy természetes? Arra, ami az élet gyakorlata. Ez a normális, ez a természetes, mert minenki elfogadja, ez az élet gyakorlata: pár évre a gyeremekeknek adjuk teljes lényünket. És ez annyira meghálálódik. Nézzünk körül ebben a bizonytalan életben, ahol minden változik, nincsenek meg a biztonsági kordonok, cölöpök, amihez igazíthatnám az életemet, nagyon sok ember szenved olyan stressztünetekben, szövődményekben, ami például a depresszióban jelenik meg. Ha a korai életkorban megadjuk ezt az alapvető biztonságot, akkor még élet-földrengések idején is jobban tudunk egyensúlyozni. Ez nagyon nagy felelősség.

Fekete Ágnes: Ebben nagyon segíthet a hit. Nem véletlen, hogy olyan sokan keresik meg az egyházat, amikor a lelkük bajban van, zátonyra futott az életük.

Bagdy Emőke: Nagyon nehéz átmeneti korban élünk, mert sok helyen ezek a fundanmentális gyökerek hiányoznak. Ezért legyünk mi is hitben gazdagok, és bizakodók, hogy mindig, minden életszakaszban lehetséges a nyitás, lehetséges kapcsolatot teremteni a Teremtővel. Mindig tudunk újra kezdeni, és ha éppen most úgy érzem, hogy nagyon megszomorodott az életem, és változásra vágyom, induljak el befelé. Tegyük fel magunknak a kérdést, mi az, amit nem tettem meg. Bálint Mihály, világhírű pszichiáter-pszichológus mondta, hogy az újrakezdés egyben azt is jelenti, hogy visszamegyünk egy picit, és az is benne van, hogy megkérdezzük a másikat, mire volna szüksége tőlünk. Mit tehetünk azért, hogy a másiknak jobb legyen? Ez az alapvetően keresztyéni viszonyulás teljesen azonos a pszichológia üzenetével. A másikra figyelve őt kérdezzük, mert a szavak segítségével sok mindent újra felépíthetünk.

Similar Posts