2017-05-10

Magay Tamás – Portré
Fekete Ágnes – Hóseás 11,1-4

Áldás, békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok.
Ki mint vet, úgy arat. Mondjuk sokszor, és nem is gondolunk bele, hogy milyen háttere van, annak a rengetek szólásnak, amit használunk napról napra. Arra meg főképp nem gondolunk, hogy milyen soknak a Bibliában van a gyökere. Magay Tamás élete negyven szótára, illetve kötete közül saját állítása szerint igazán szívből készítette el a mostanit a bibliai szólások és közmondások szótárát. Erről kérdeztem őt, aki nemsokára kilencven éves lesz és a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékének egyik alapítója volt, valamint Országh László neves angol lexikográfus munkatársa.

Magay Tamás: Országh László volt a mesterem, aki állandóan cédulázott. Én sem tudok anélkül olvasni vagy leülni a tévé elé, hogy ne legyen ott egy papírtömb, mert állandóan írom fel az új szavakat.
Fekete Ágnes: Itt vannak a cédulák?
Magay Tamás: Ezek a legújabb szavak, amelyeket felírtam: itthonmarasztalás, videoüzenet, tanuszoda. Teljesen vegyes.
Fekete Ágnes: Ezek nincsenek benne abban a szótárban?
Magay Tamás: Ellenőriznem kell, ezért fölírom, majd beírom a file-omba, ahol eleve abc rendben vannak a szavak. Ha megvan, akkor nem foglalkozom vele tovább. A reformáció elve egyenlő a lexikográfia elvével: mindig megújítani – a hitünket és a szótárainkat.
Fekete Ágnes: Mindig van hiányosság?
Magay Tamás: Ezt is Országhtól tanultam. Kosztolányival vallotta: "Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van a nyelvünk összes szava. Benne van a virágok, ásványok, rovarok, háziállatok és fenevadak, a szerszámok, a közlekedési eszközök és fölszerelések, a fegyverek és hangszerek, a mesterségek, a testrészek és a nyavalyák neve. … Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm. Benne van az életem. Benne van a halálom is. Benne van a sorsom. (Kosztolányi Dezső: Szótárat lapozgatok…)
Fekete Ágnes: Honnan jött az ötlet ehhez a könyvhöz?
Magay Tamás: A pasaréti gyülekezethez tartozom, ahol havonta tartanak egy VilágEgyetemi Előadást. Fölkértek, hogy beszéljek a szólásokról. Akkoriban éppen a magyar-angol szólásszótáron dolgoztam. Ebből a témából választottam magamnak címet: Mifántológia – szólásmondások, különös tekintettel a bibliai eredetre. O. Nagy Gábor írt Mi fán terem? címmel egy nagy közönségsikert jelentő könyvet, ezért a kollégák tréfásan elnevezték mifántológusnak. Ismertem is őt. Sajnos, egy buta baleset érte, elgázolta egy autó ötvennyolc éves korában. Tudóstanár típus volt, egyébként a Debreceni Református Kollégiumban tanított.
Fekete Ágnes: Református volt, O. Nagy Gábor?
Magay Tamás: Igen. Közel negyven szótárt szerkesztettem. Ebben a munkában a legnehezebb a válogatás volt. Minden szótár, válogatás. Körülbelül egymillió szó közül kell kiválasztani azt a tíz-húsz, vagy százezer szót, amelyet a használó vélhetően keres majd. Az angol-magyar szólásszótáramban körülbelül a hétezer leggyakrabban használt szólást és kifejezést vettük föl. Közben közeledtem a Biblia felé, ugyanis rájöttem, hogy a legfontosabbak között vannak bibliai eredetű szólások is. A magyar-angol szólásszótáramban ezeket igyekszem pótolni. Osztályoztam a szólásokat: Mi fán terem? Eben gubát cserél, eb ura fakó és így tovább, és az egyik csoportot úgy neveztem el, hogy rejtőző bibliai eredetű szólások. Például, ki mint vet, úgy arat, vagy a kétféle mérték, a kettős mérce is (Lk 6, 38, 5Móz 25, 13-14). Vagy ott van az aranyszabály (Mt 7,12) fejezetcím, amely a Károli Bibliában úgy szól: "amint szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük." Ezt egyébként Platón is mondta: "Ne tedd másokkal azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek!" Hasonló gondolatot hordoz a konfucianizmus, a taoizmus, vagy a judaizmus. Jézus azt mondja: "Szeresd felebarátodat, mint magadat."
Fekete Ágnes: Nagyon sok szólás különbözőképpen megjelenik több helyen, tehát mintha egy ősgondolat is benne lenne.
Magay Tamás: Igen. Sok szólásban rejtőző bibliai eredet van. Ilyen például: Nézd meg az anyját, vedd el a lányát (Ez 16,44), vagy aki nincs velünk, ellenünk van (Mt 12,30, Mk 9,40), vagy homokra építi a házát, vagy itt van a pálfordulás, a damaszkuszi út, amely gyakori zsurnalisztikai fordulat. A talentumokkal, tehetséggel van, aki jól sáfárkodik. Vagy a szemet szemért, fogat fogért (2Móz 21,24), a pusztába kiáltott szó, vagy Pilátus jogerős válasza az őt felülbírálni szándékozó zsidóknak: "amit megírtam, megírtam" . Quod scripsi scripsi (Jn 29,22). A farizeus szó. Nincs semmi új a nap alatt (Préd 1,9). Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Mond meg ki a barátod, és megmondom ki vagy. Senki nem lehet próféta a saját hazájában. Amit nagyon szeretek: a tűzzel nem jó játszani.
Fekete Ágnes: Az hol van a Bibliában?
Magay Tamás: Jakab levele harmadik részének ötödik és hatodik verse: "Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől." Hát nincs az a Noam Chomsky – még mindig élő legnagyobb nyelvész -, aki ennél tömörebben, képi kifejezés, metafora útján ki tudná fejezni, hogy nekünk, embereknek mi is a bajunk a nyelvünkkel, és egymással.
Fekete Ágnes: Mert mi a bajunk?
Magay Tamás: A politikában, az élet más területén is, ahol versenyhelyzet van, tiszteletben kell tartani az ellenfelet, nem pedig ellenségként kezelni, ócsárolni, gyalázni. Kezdődik a köznyelvi adattal, szálka valakinek a szemében (Mt 7,3), ezt tulajdonképpen értelmezéssel lehet visszaadni: egy bosszantó körülmény, nyűg, púp valakinek a hátán, és angolul thorn in somebody’s flesh, tüske valakinek a húsában, vagy oldalában. Ő tüskét mond. Mi a bibliai alapja? "tövis adatott nékem a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam." (2Kor 12,7) Ami a klasszikusabb és jobban ismert: más szemében meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát sem. Többszavas kifejezésekben a szótárszerkesztő a legsúlyosabbat veszi alapul, például a szálkát tartottam ebben a kifejezésben a legsúlyosabbnak. De van, aki a szemet nézi meg, ha a szemet megkeresi, ott is megtalálja ezt a szólást, utal a szálkára.
Fekete Ágnes: Mert ezek többnyire szólások, szókapcsolatok?
Magay Tamás: Hivatalosan ezeket úgy hívják, hogy állandósult szókapcsolatok, vagy frazeológiai egység. A legtudományosabb szó pedig a frazéma.

Ebben a kis könyvben a köznyelvből indultunk ki és onnan érkeztünk meg a Bibliához, a bibliai eredethez. A címe az: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul. Magyar-angol bibliai szólásszótár.
Fekete Ágnes: Hogyan érdemes ezt használni, mert gondolom, nem véletlenül van angolul is?
Magay Tamás: Igen. Mindig két nyelvben gondolkodtam, magyar és angol viszonylatban, bár ez volt a hátsó szándék, hogy a bibliaolvasó kedvet próbáljam fokozni. A nyelvtanulásban is segíthet ez a könyv, mert az angol Biblia nyelve igen könnyen érthető. Érdemes a Bibliát a másik nyelven, angolul is olvasni, élményt nyújt, akár a kezdő nyelvtanulóknak is. A receptnél is vannak hozzávalók. Itt a hozzávalók: húsz százalék köznyelvi adatok, közmondások, szólások, nyolcvan százalék pedig tömény Ige. Bibliai idézetek ezrei vannak benne.
Fekete Ágnes: Van olyan mondás, amelyet a Bibliának tulajdonítanak, de nincs benne. Ilyen például: ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.
Magay Tamás: Ez egy közmondás, amelynek a Bibliai párhuzama: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket." (Mt 5,44) "Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is." (Mt 5,39) És "amint szeretnétek, hogy ez emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." (Mt 7,12) A megdobnak kővel gondolatvilága azért, bibliai. Általában a Károli Biblia különböző változatait és a revideált újfordítású Bibliát, angolban pedig a King James Versiont és egy nemzetközi újfordítást használtam vegyesen. Van, amikor mind a kettőt idézem.
Fekete Ágnes: Az ember sokszor nem úgy ért meg egy dolgot, hogy hosszasan elmélkedik róla, hanem olyan érzése van, hogy leesik a tantusz?
Magay Tamás: Valóban. Egy könyv bemutatójára hívtak meg, amelynek Kondor Bélától vett mondat volt a mottója, hogy örülni kell a megtalált szónak. Egész életem arról szólt, hogy kerestem a szavakat, és ha megtaláltam például az angol megfelelőt, akkor annak nagyon örültem. Legalább annyira, mint az az apa, akinek hazatért a fia. Angolban az elveszett fiúnak (lost son) is hívják.
Fekete Ágnes: Nyilván nem véletlen az, hogy Jézus nagyon szerette és sokszor használt példabeszédet, szólást.
Magay Tamás: Igen, és volt, hogy Jézus meg is magyarázta. A legelső lexikográfus Jézus maga volt. Képi megfogalmazásban beszélt nehéz fogalmakról. A magvető példázatát meg is magyarázza, értelmezi.
Fekete Ágnes: Egyrészt jól tömörít, másrészt pedig magyaráz?
Magay Tamás: Tömörít, magyaráz, értelmez. "Ti azért halljátok meg a magvető példázatát." Mintha feltételezné, hogy ezt a példázatot már mindenki ismeri.
Fekete Ágnes: Számomra példaértékű, ahogyan a nyugdíjas éveit így tölti.
Magay Tamás: Egy hónap múlva június hetedikén befejezem a nyolcvanas éveimet, jönnek a kilencvenesek. Nem vagyok pályakezdő, de valahogy be se tudom fejezni a pályám. Ezt a munkát nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Állandóan azon agyalok, hogy hogyan lehet még kibővíteni a szótárakat, és mindig új kiadáson, javított kiadáson gondolkodom.
Fekete Ágnes: A kilencvenes évei felé tartva mennyire változik a hit a fiatalsághoz képest?
Magay Tamás: Ha nem lenne hitem, akkor állandóan sírdogálhatnék, mert annyira hiányzik a feleségem. Az ő áldott emlékére dedikáltam ezt a könyvet is. A feleségem halála után felkértek, hogy tegyek bizonyságot a bibliaórán. Ott azzal kezdtem, hogy boldog, megelégedett és gazdag ember vagyok. Boldog azért, mert olyan ötvennégy év adatott az életemben, amelyet a feleségemmel tölthettem. Ki is számítottam több mint tizenkilencezer-hétszáz napot éltünk együtt, és mind meg kellet volna köszönnöm, de ezt nem mindig tettem meg. Úgyhogy sem sopánkodni, sem búslakodni, nincs okom és jogom. Ennyit kaptam és ez csodálatos volt. Ezért aztán megelégedett is vagyok, miközben önmagammal és a munkáimmal állandóan elégedetlenkedem. Gazdag vagyok. Ahogy Magay nagymamám mondta annakidején, hogy hatmillióm van, mert hat fia volt. Nekem hét unokám van, ezért azt mondhatnám, hogy hétmilliárdom van, de ezt nem lehet pénzben kifejezni. Olyan csodálatos ajándéknak, Isten ajándékának tartom. Ezért mondom azt, hogy boldog, megelégedett és gazdag ember vagyok.
Fekete Ágnes: De mennyire változott a hit? Engem nagyon érdekel, hogy a korral azért ez is alakul?
Magay Tamás: Igen. Összetett valami a hit. Nem szeretem azt, amikor valaki meg tudja mondani, hogy ekkor és ekkor, szerda délután fél ötkor tértem meg. Amikor 1946-ban fölvettek az Eötvös Kollégiumba, akkor ott már nagyon megváltozott a helyzet és nemcsak a tudománynak éltek, hanem a hamis tudományok is fölléptek. Például azzal gyötörtek, mint gólyát, hogy szakadjak el a családomtól. Miért szakadnék el? Csodálatos családom van, szüleim, hát nem. A másik meg: tagadd meg a hitedet! Hogy tehetném? Az az egyik életelemem. Így aztán ki is rúgtak a kollégiumból. De Isten továbbvezetett. Isten vezetésének az elfogadása is példa, a hitem egyik megnyilvánulása. Isten engem Skóciába egy farmra vezetett, ahol dolgoztam. Oda meghívták Dobos Károly bácsit, és 1948 karácsonyát vele töltöttem. Nagyon szerényen mondom, ha megtérésről beszélhetek, akkor ez akkor történt, Dobos Károly közvetítésével.
Fekete Ágnes: Végülis a próbák alakítják az ember életét?
Magay Tamás: Igen. Feltétlenül, de csak akkor, ha levonja az ember ennek konzekvenciáit, és tudatosul, hogy ez próba. A szüleim akkor nyugodtak meg, amikor Skóciába mentem. Voltak, akik mondták is, hogy Magay Feri kimentette a fiát Skóciába. Az lehet. De Magay Feri fia nem így fogta föl, mert én egy pillanatig nem gondoltam arra, hogy nem jövök haza. Én azért voltam ott, hogy nyelvet tanuljak, életet lássak. Az ottaniak így búcsúztattak: testvérünk Magyarországról most készül hazamenni a vörös pokolba. Hazajöttem, és Országh László nagyon korrekt volt velem. Amikor megtudta, hogy hazaérkeztem magához hívott. Épp akkor szerkesztette a nagy értelmező szótárt, azt mondta, annakidején nem állt ki mellettem, ezt most szeretné helyrehozni, és felkér arra, hogy az 1948-ban megjelent kézi szótárából – mely egy nagyon sikeres munka volt -, készítsek egy kisszótárt. Azt akkor én szerkesztettem Országh nagyobb szótárából. 1957-ben fölvettek szerkesztőnek, és attól kezdve mind a mai napig dolgozom. Kevesen vannak, akik hatvan év után is még mindig szerkesztenek az Akadémiai Kiadónak. A nyolcvanadik születésnapomra készítettek egy Festschrift-et, és azt a címet adták neki, hogy Szavak pásztora. Meghatódtam ettől. Szavak ezreit, tízezreit terelgettem be szótárakba, így ebbe a kis munkámba is, ami nagyon közel áll a szívemhez. Ahogy az igazgató mondta: Tamás, ezt szívből csináltad. Ez tényleg így van! Ez tény.

Hírek
Reformáció és hivatás címmel szerveznek tudományos konferenciát május 13-án, szombaton 9 órától Dunakeszin, a Kálvin János utca 7. szám alatt.

Szenci Molnár Albert pályájáról tart előadást P. Vásárhelyi Judit május 11-én, csütörtökön 16 órakor Budapesten, a Reviczky utca 4. szám alatti díszteremben.

Műhelykonferenciát tartanak a reformáció útjairól május 11-én, csütörtökön 9 óra 30 perctől Budapesten, a Múzeum körút 6. első emeletén, a Szekfű Gyula Könyvtárban.

A presbiterképzésben Református vagyok címmel indul új előadássorozat május 13-án, szombaton 10 órától Budapesten, a Szilágyi Dezső téri gyülekezeti nagyteremben. Zila Péter előadásának címe: Sola Sriptura – Egyedül az Írás

Presbiteri találkozót tartanak a 400 éves örökségről május 13-án, szombaton 9 óra 30 perctől Pápán, a református templomban.

A VII. Magyar Világtalálkozó keretében reformációi jubileumi ünnepséget és négyeshatár-menti találkozót rendeznek május 15-én hétfőn Aranyosapátiban. Az ünnepi istentisztelet Csűry István igehirdetésével 11 órakor kezdődik a révaranyosi református templomban.

Az idén is megrendezik az Öt Templom Fesztivált május 11. és 15. között Győr-Újvárosban. A templomokban áhítatok, hangversenyek, előadások, kiállítások várják az érdeklődőket. Többek között május 11-én, csütörtökön 15 órakor indul templomtúra a Rát Mátyás tér 4. szám elől. 12-én, pénteken 18 órakor passiójátékot adnak elő a Petőfi téren, 13-án, szombaton 20 órakor Szirtes Edina Mókus koncertje lesz a Kossuth utcai református templomban.

A Protestáns Tavasz rendezvénysorozat keretében Piros Ildikó tart művészeti estet Szabó Magda emlékére május 16-án, kedden 19 órakor Budapesten, a Hold utca 18-20. szám alatti református templomban.

Hitmélyítő hétvégét tartanak május 12. és 14. között Szülés – születés – anyaság címmel Debrecenben, a Füredi úti református templomban.

Hálaadó istentisztelet lesz Csomós József püspök igehirdetésével május 14-én, vasárnap 15 órakor Varbón.

A Hirdesd az Igét! programsorozat keretében kistérségi találkozót tartanak május 13-án, szombaton 10 órától Békésen, a református templomban.

Uraknak Ura, nagy Isten címmel Kálvin korabeli zsoltárokat és dicséreteket ad elő a Tabulatúra Régizene Együttes május 15-én, hétfőn 19 órakor Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban.

Zenés áhítatot tartanak a Pasaréti Palló Imre Énekkar, a Hálaadás Kórus és a Szimfonikus zenekar részvételével május 14-én, vasárnap 18 órakor Budapesten, a Torockó tér 1. szám alatti református templomban.

Martin Luther, A 147. zsoltár magyarázata című könyv bemutatóját tartják május 11-én, csütörtökön 18 órakor Debrecenben, a Karakter 1517 Könyvesboltban.

A 20 éves Hét Határ című hitéleti újság író-olvasó találkozót rendez május 12-én, pénteken 17 órakor Kömlődön a református templomban.

Az énekkara fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli hálaadó istentisztelet keretében május 14-én vasárnap 9 óra 30 perckor a Balatonfüredi Református Egyházközség.

Fekete Ágnes áhítata:

"Még gyermek volt Izráel, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem… Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét…" Hóseás 11,1-4

Anyák napja előtt kimentünk a temetőbe édesanyám sírjához. Az autóban ültünk – három lány, egy unoka és apukám. Azonban ahogyan haladtunk, egy zsákutca tábla volt a szokásos útvonalon, balra kellett kerülnünk, de már nem tudott apukám megfordulni, mert előttünk is, mögöttünk is voltak ebben a szűk fordulóban. Ott álltunk beszorulva és vártuk, hogy a mögöttünk levő hátra tolasson, de ő nem ezt tette, hanem letekerte az ablakot és elkezdte kiabálni, hogy milyen az anyukánk… Nem mondom a jelzőt most. Végül a zsákutcába behajtottunk, és úgy fordultunk vissza. Azt mondtam akkor a többszöri kanyarodás közben, remélem, most boldog ez az ember. Apukám meg azt mondta, ő nem mond semmit, mert nem szokott jelzőket használni ilyenkor. És nevettünk. Valahogy jó kedvvel voltunk együtt. Mégis olyan különös volt, hogy anyukánk szidása ilyen könnyen kijött anyák napja előtt valakinek a száján, és ugyanakkor jó érzés volt, hogy nem hatott ez ránk.
Mintha az egész emberiség és Isten kapcsolatát is jellemezné ez. Hóseás könyvében egy különleges érzelmi kitörést olvasunk. Isten az, akitől eredünk, aki fájdalommal szült minket, és elviseli azt, amit egy anya, hogy a gyerekét hívja, de nem jön. "Közel van, mégis távolodik." Minden anya állandó nehézsége az a távolság, amit a gyerekeivel megél. És ezt tesszük mi emberek az Istennel. "Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak" Pilinszky János sora kívánkozik ide: "Távolodol. De hiszen lány vagy, hát közelítesz…" (Átváltozások) Isten nagyon-nagyon közel szeretne hozzánk kerülni. A szívünkbe vágyódik és nem az eszünkbe. Minden pillanatunkban jelen van, és szeretné, ha megnyílna a szemünk arra, hogy észrevegyük Őt. Szeretné, ha nem katonákként járkálnánk, ítélőkként a saját életünkben. Én magam is, annyiszor lelkifurdalással kutatom magam. Mit rontottam el? Jaj, mi lesz! Sokunk gondja ez, azt hiszem, hogy Istent nemhogy nem szülőnek látjuk, hanem inkább valami kamerának, aki folyamatosan pásztáz minket, és ha valami gond van, mozgást érzékel a műszer, akkor jelenti az őröknek, akik nyilván majd lecsapnak ránk. A legnagyobb baj nem is az, hogy ezt gondoljuk, hanem hogy észre sem vesszük azt, hogy ezt gondoljuk. Úgy méricskélünk, úgy beszélünk Istenről, mint aki távolról és szenvtelenül néz minket. Folyton azt lesi, hol vétettünk, és ha nem azt tesszük, ami az elvárt, akkor büntet. Az élet legnagyobb feladata, hogy Istent meglássuk, hogy kinyíljon a szemünk arra az Istenre, aki valóságos és igaz.
Isten szeretetében azt teszi a néppel, hogy az arcához emeli. Ez egy megdöbbentően szép kép. Emlékszem, amikor megszülettek gyerekeink, és a császár műtét után az arcomhoz tették, érezhettem azt a csepp csodát. Ilyenkor nincs mit gondolkodni, nem tudunk mit szólni, csak érez az ember. Élet született! Ott van ebben a képben az is, hogy Isten felemeli népét a maga szintjére, pedig hol vagyunk mi ettől! Isten fiakká, fogadott gyermekekké tett bennünket, arcához emelt, mert Isten irgalmas.
Az ószövetség nyelvén ez azt jelentette, hogy olyan, mint az anyaméh. Jól kucorodjunk be, mert nincs túlságosan sok dolgunk ebben az életben. Szabad rúgkapálni, szabad püfölni belülről, jó meleg van, nem rajtunk múlik az élet! Isten irgalmából élünk, és nem a magunk jóságából, nem a magunk tetteiből, ügyességéből. Sajnos, valami miatt az egyházi közösségek szinte gyűjtik azokat az embereket, akik tele vannak szorongással, akik állandóan magas léceket tesznek fel, és félnek, hogy leverik. Nincs jól ez így… Szépen megtanuljuk a leckét, tesszük azt, amiről úgy érezzük, hogy tennünk kell, de mindeközben vajon hol vagyok én? Hol van a szívem? Kicsit elmélkedjünk el ezen a képen: bent élünk Isten anyaméhében… Az igazság képe egy mérleg, az billeg jobbra-balra. Isten viszont magának igényli a mérlegelést. Majd ő méreget bennünket, ha akar, de tőlünk azt kéri, hogy irgalomban éljünk. Mi vagyunk azok, akik teret engedhetünk az irgalomnak! Mintha rajtunk át folyna az irgalom ebbe a világba, mint valami csövön át. Ezt adja meg Isten. Ámen.

Similar Posts