Nincs melós

Rengeteg a feladat. Nem fér bele az időmbe. Két kezemmel legszívesebben kitolnám a huszonnégy óra falát. Nem győzöm a házat is, a kertet is. Benne…

Rengeteg a feladat. Nem fér bele az időmbe. Két kezemmel legszívesebben kitolnám a huszonnégy óra falát. Nem győzöm a házat is, a kertet is. Benne vagyunk ebben a beszorított ürességben. Nem bírjuk erővel hátunkon tartani kis világunkat. Jézus kapcsolódik létérzésünkhöz mondatával: az aratni való sok, de a munkás kevés.
Ezt az érzést azonban eltereli: Az Ő módszere, hogy nem ott oldja meg a bajokat, ahol azokat érzékeljük. Nincs időnk. Rendben. De mintha nem is ez lenne a baj mélyén. Ő ezt mondja: Kérjétek az aratás Urát! Van egy nagyobb valóság, ahova szemlélődni várnak.
Csend. Szívdobbanás. Levegővétel. Tücsökszó. Szélzúgás. A kalászok maguktól kipörögnek. Nem kell szántani és vetni, anélkül is megtart minket, ha a természethez tudunk csatlakozni egy picit.
Mert van az élet-tempónkban, életcéljainkban valami rossz, önbeteljesítő jóslat. Mivel nem elég az, amit az Ég ad, ezért futnunk kell. Nem tudjuk kitárni kezünket, és várni a mannát, ezért kapkodnunk kell mindenfelé.
Az aratás Ura arra hív, hogy álljunk meg egy cseppet. Halljuk meg Őt, aki meg tudja oldani az életünket! Ő majd küld munkásokat a maga idejében. Még az is lehet, hogy minket magunkat.
2023. június 18. – Évközi 11. vasárnap
Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.”
Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András, Zebedeus fia Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Mt 9,36-10,8

Similar Posts