2010-06-09

Gere Gábor, Victor Anna, Kamp Salamon,
Ünnepi Könyvhét résztvevői

Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mindenkinek azt hiszem, folyamatosan eszében van az árvíz, ha nem is vagyunk a gátakon, de egy-egy fohász elhagyja az ajkunkat, mert kicsit ott van a lelkünk, az együttérzésünk. A Hernád folyó mentén is sok református települést is érintett az áradás. A Református Szeretetszolgálat adományait Gere Gábor, varbói lelkész szervezi. Vele éppen a gátszakadás után Felsőzsolcán beszélgettünk. Utána az ónodi lelkészt, Victor Annát hallják.

Gere Gábor: Jelen pillanatban Felsőzsolcán, egy katonai teherautó platóján vagyunk. A Református Szeretetszolgálat adományait, az ivóvizet, az élelmiszert, a legszükségesebb dolgokat a Honvédség segítségével tudjuk eljuttatni a házukban rekedt emberekhez. Csendesen tudunk csak megállni látva ezt a tragédiát. Azt, hogy házak dőlnek össze; hogy az emberek a második emeleten ülnek; van, ahol több méteres víz van; gyalog egyáltalán nem lehet közlekedni. Itt éppen egy száraz területen állunk, ahol igyekszünk átrakodni egy olyan katonai járműre, amivel meg lehet közelíteni a házakat és el tudjuk juttatni az adományokat minden házban rekedt emberhez. Azt látjuk, hogy az emberek mindezek ellenére nyugodtak. Vasárnap például, amikor ott munkálkodtunk a városban, a házukból kitelepített emberek azt mondták, hogy "akkor most indulunk a templomba!" Kérdeztem, hogy "melyikbe?" S mindenki sorolta, hogy hová, melyik templomba igyekszik.
Amikor leszállunk a katonai járműről, olyan felszerelést veszünk föl, amiben be tudunk menni az elzárt helyekre. Csónakkal igyekszünk megközelíteni a lakások ajtaját vagy ablakát és ott próbálunk beadni élelmet és zacskós vizet.

Victor Anna: Már intenzív védekezésre nincs szükség, de meg kell erősíteni a gátakat, mert a levonuló ár is nagyon veszélyes tud lenni. Ahol házakat vett körül a víz, ott szivattyúznak, hogy az elázás mértékét csökkentsék. A gát tövében lévő út a legveszélyeztetettebb, onnan mindenkit kitelepítettek az éjszaka. A vezetőség, a polgármester, képviselőtestületi tagok, presbiterek, hitvalló, Igét hallgató keresztyének teljes harmóniában dolgoznak együtt. Nem kérdés az, hogy ki keresztyén, vagy ki református és ki nem. Tegnap nem tudtam átmenni Sajóládra istentiszteletet tartani. Egy kolléganő volt nálam és vele mentünk ki a zsákoláshoz. Ott volt a délelőtt kántori szolgálatot végző presbiter a fiával és a többi gyülekezeti tag is. A polgármesternek is sokat számít, hogy imádkozunk értük, hogy legyen bölcsességük, átlássák a helyzetet. Látom, hogy ebben a feszült helyzetben is nagy nyugalommal és bölcsességgel intézkedik. Ennek is köszönhető, hogy itt Ónodon, ha vannak is a házakban sérülések, de nincs katasztrofális helyzet. Azt gondolom, hogy pozitív hatása lesz az egész falura nézve ennek az összefogásnak, együtt munkálkodásnak. A pünkösd előtti árhullámban az egyik idős gyülekezeti tagunknak ment tönkre a háza. Akkor mondtam Margit néninek, hogy jöjjön ide, amíg biztonságos helye nem lesz. Némelyeknek megdöbbentő volt, hogy a lelkész befogad egy embert, pedig ez a legtermészetesebb dolog. Az előző árhullámnál is nagy kérdés volt, hogy hogyan néz ki az, hogy a templom mellett zsákolnak, mi meg megyünk a templomba. Akkor is azt mondtam, hogy akinek van ereje, az menjen a zsákokat pakolni, mert ott van a helye! Akinek az egészsége vagy a kora azonban ezt nem engedi meg, annak az imádság szolgálatában van a helye! Azóta is ezt hangsúlyozom, hogy az imádságról nem szabad megfeledkezni! Imádkoznunk kell azért, hogy a víz ne tegyen nagyobb kárt és az embereknek legyen erejük a védekezésre, és kitartással és bölcsességgel tudjanak a helyükön lenni! Vasárnap Nehémiás könyvéből hangzott az Ige, a hazatérésről és az újjáépítésről. Isten megengedte Izráel népe életében a babiloni fogságot, de utána adott újrakezdést, újraépítést is. Nekünk is ez a reménységünk, hogy Isten ad újraépítést az épületeinkben és a lelkünkben is! Akik ott voltak, értették. Akikkel azóta beszélek, azoknak is elmondom, hogy ez volt az Ige, és ők ezt felcsillanó szemmel hallgatják.
Egy órával ezelőtt volt itt egy miskolci keresztyén, hatgyerekes család, akik több szatyornyi szendvicset, pogácsát és innivalót hoztak. Azzal állítottak be, hogy ők csak a postások. Istentől kapták, hogy továbbadják ide. Van, aki kávéval kínálja a fáradozókat. Nagyon megható, hogy Dunántúlról és Budapestről is jönnek, hogy segítsenek.

Gere Gábor: Megdöbbentő volt, amit hallottunk, hogy a miskolci oldalon elkészült három multi áruház, ami gyakorlatilag a Sajó és a Hernád árterére épült és feltöltötték ezt a területet. Azt mondják az ott élők, hogy Felsőzsolca tragédiáját ez okozta. Felsőzsolcán soha nem volt árvíz, ez egy száraz terület volt. A Sajó a miskolci oldal felé terjeszkedett árvíz esetén. Állítólag helyi vállalkozók önhatalmúlag átvágták a gátat, akik őrizetbe kerültek. A multikat igyekeztek többen védeni. Erről panaszkodtak a helyiek. Hogy valóban így van-e vagy csak mende-monda, azt nem tudom. Mint lelkész abban bízhatom, hogy Isten tud igazságot tenni ilyen helyzetekben is.

Fekete Ágnes: Mit tud tenni, aki segíteni szeretne?

Gere Gábor: A kétkezi segítség komoly feladatokat ró a helyiekre. Mindenkit arra biztatok, hogy kezdjünk adományokat gyűjteni országszerte!

Fekete Ágnes: Azt gondolom, az lenne jó, ha egy család egy családot segítene. Így kellene összekötni az embereket.

Gere Gábor: Ebben a Református Szeretetszolgálat illetve a Tiszáninneni Egyházkerület segíteni fog. A segíteni kész családokat a bajbajutott családokkal nagyon szívesen összehozunk.

Fekete Ágnes: Aki segíteni szeretne, hívja telefonszámunkat, a 3331118-as budapesti számot és ugyanezt a számot a 30-as körzetben!
Hallottuk az árvízi települések lelkészek beszámolójában, hogy az emberek valamiképpen megérzik, sajnos ilyen rettenetben, hogy a világ nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében van. Volt egy ember, egy zenész Európában, aki talán a legpontosabban elmondta ezt az embereknek. Johann Sebastian Bach valahogy kilóg a zeneirodalomból, mert mintha mindenkinél ihletettebben mondta volna el, hogy Istené ez a világ. Ezen a héten van Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban a Bach hét. Minden este 7 órakor ingyenes koncertek vannak Bach műveiből neves előadók tolmácsolásában. Bach egyik legalaposabb ismerőjével, a hét szervezőjével, Kamp Salamonnal beszélgettem.


Kamp Salamon: Minden egyéb zeneszerző korhoz és stílushoz kötött. Tehát, ha az ember nem ismer egy zeneművet, akkor is, egy kis jártassággal meg tudja állapítani, hogy ezt az 1700-as vagy az 1900-as években írták. Bachnál nem így van, mert a zenei gondolat az nem korhoz kötött, a zenei gondolat, örök. Bach ezt páratlanul tudja megfogalmazni.

Fekete Ágnes: Az okokat nem tudjuk?

Kamp Salamon: Ő látta az Istent. Amit lát az ember, arról be tud számolni. A művészet pedig ez: a rejtett dolgokról érthetően, világosan beszámolni. Ezt igazolja, hogy a Távol-Keleten, Kínában, Japánban óriási reneszánsza van Bach zenéjének. Ott az európai kultúrát nem ismerik, de ezt a hangot megismerik a teremtettség okán. Az ember Isten nélkül nem tud létezni. Ideig-óráig ugyan elvan és zűrzavart teremt maga körül, de voltaképpen nem marad életben. Bach Isten kiválasztott embere volt. A zenetudomány megpróbálja leírni az életét, hogy hol járt, kikkel volt kapcsolatban. S ez is óriási nehézségekbe ütközik, mert nagy homály fedi. Igazából ez tetszik nekem, mert nincs semmi közünk hozzá. Nem kell nekünk mindent tudni! Ott az életmű. Tessék a hangokat hallgatni és játszani! Abból mindent megtudnak. Ahogyan Csontváry Koszka Tivadar mondja: "Azért jöttem a világra, hogy gyönyörrel tekintsek az Isten munkájára." Tehát nem a saját munkánkra és nem is az emberi teljesítményre, hanem az Isten munkájára kell tekinteni. Johann Sebastian Bach által ez megvalósulhatott. A luteránus korál ismerete nélkül nem lehet őt megközelíteni. Tudjuk róla, hogy éjszakánként a korálgyűjteményeket lapozgatta. Akkoriban nem volt énekeskönyv. A nép azonban tudta, hogy az egyes vasárnapokon milyen evangélium hangzik el és a hozzá tartozó 14-16 versszakos énekeket is kívülről tudta. Bach nemcsak az ének dallami jelentőségét használja ki, hanem a versszakok szövegi tartalmát is. Például a kantáták zárókorálja általában egy versszakot harmonizál meg. Az a zene csak arra az egy szövegre alkalmas. A másik versszak már másról beszél, így azok a harmóniák már nem illenek hozzá. Egyetlen kifejezésnek is ámulatba ejtő zenei és érzelmi mélységet ad. A Bach-hét záróalkalmán fogunk énekelni egy kantátát, aminek a recitativo-jára (átmenet az ének és a szavalás között – Szerk.) jónéhány órát kellett rászánnom. A 107. kantáta nagyon különleges, mert egyetlen hangközre, a kvartra építi az egész kantátát, ami a gyülekezeti éneklés jellegzetes hangköze. Például a "wunderlicht", a csodálatos kifejezésre, ritka és különleges hangközöket ír. Olyan kvintes hangnemet használt, ami abban a korban még elméletileg sem létezett, de arra helyre mégis az illet. Ebből volt is konfliktusa Lipcsében, mert az akkori lelkész más énekeket akart az istentiszteletre választani. Bach azonban azt mondta, hogy ez az ő dolga és évszázadokon keresztül ezt az éneket énekeltük ezen a vasárnapon, akkor most is ezt fogjuk. Nem lehet önkényesen válogatni.

Fekete Ágnes: Mit akart a lelkész?

Kamp Salamon: Valami modern éneket. Most is szeretnénk modern dolgokat és azt hisszük, hogy ez az új. "Énekeljetek az Úrnak új éneket!" – ezalatt azt értjük, hogy olyan éneket, amit tegnap szereztek. Luther azt mondja: "az új ének a kereszt éneke"

Fekete Ágnes: Lehet úgy mondani, hogy megújító ének?

Kamp Salamon: "A betű megöl, de a Lélek megelevenít", mind a kétszáz Bach-kantáta erről szól.

Fekete Ágnes: A Kaffe-kantáta is?

Kamp Salamon: Kivéve ezeket, amiket megrendeltek tőle. Akkoriban a mesteremberek rutinból meg tudták oldani az ilyen feladatokat.

Fekete Ágnes: Meg egy kis vicc is kellett! Nem?

Kamp Salamon: Természetesen. Amikor a család összejött, ők akkor is "quodlibet"-et (különféle népszerű dallamok és táncdarabok, tréfás, többszólamú összeszövése – Szerk.) énekeltek. Azt írja a generálbasszusról szóló rövid tanításban, hogy "mint minden zenének, a generálbasszusnak is csak egyetlen célja lehet, a laudatio Dei, az Isten magasztalása és a lélek megelevenítése.

Fekete Ágnes: Nem mindenki tudja, hogy mi az a generálbasszus?

Kamp Salamon: (Olyan basszusszólam, amely felett számjegyek határozzák meg a felépítendő harmóniákat – Szerk.) Erre épül az egész zene.
Fekete Ágnes: Tehát ez rutin volt, és mégis azt gondolja, hogy a Szentlélek munkája van ebben is.

Kamp Salamon: A növendékei jegyezték le, hogy amikor Bachnál korálharmonizálást tanultak, akkor nekik nem volt szabad megírni a basszus szólamot, mert, mint a legfontosabbat, azt a mester írta. Ebben az a gondolkodás van, hogy mindennek van közepe. Ahogy Pilinszky írja: "a Bach-i zene, a centrum zenéje." A teremtő Istenre való építkezés. A mostani zenetudomány tudományos gőgjében azt mondja, hogy a XIX. század téved akkor, amikor Bachot az ötödik evangélistának nevezi. Valóban nem volt evangélista, de ugyanazon a szinten közli az örömhírt. Gazdag zeneelméleti könyvek születnek minden hangról, de hogy ez miért és kinek szól, arról nem szeretnek hallani. Pedig ez a leglényegesebb! Mi a Deák téren igyekszünk, a Bach-hét kapcsán hangsúlyozni, hogy nem régi zenét játszunk, hanem bizonyságot akarunk tenni.

Fekete Ágnes: Számomra érdekes, hogy ő egy igazi evangélikus, igazi protestáns ember volt. És a protestantizmusban van valami hagyományromboló.

Kamp Salamon: Igen, de megtartották azt, ami a keresztyénségben fontos volt. Tehát a latin nyelvet, a többszólamú figurális zenét.

Fekete Ágnes: A latin nyelvet?

Kamp Salamon: Igen, Lipcsében még 1750-ben, Bach halálakor is használták. Ünnepi alkalmakon latin figurális zenét játszottak. Minden értékeshez ragaszkodtak, de ami Isten és az ember közé állhatott, azt félretették. A mai lelkésznek nagy segítséget jelenthet, ha egy kantátaszöveget elővesz. Ha azokat a gondolatokat végigmondja, akkor kész a prédikációja. A kantáták hangokba öntött igehirdetések.

Fekete Ágnes: Nem mindegy, hogy hogyan nyúlunk Bach zenéjéhez.

Kamp Salamon: Az egész életvitelemnek olyannak kell lenni, mint amilyen a mesteré volt és akkor talán valamit megértek belőle. Azt hiszem, csak kottából esélytelen megérteni ezt a nagy zeneszerzőt. Ismerek jónéhány felvételt, amik zeneileg valóban csodálatosak, de mégis utána azt érzem, hogy "Jó, jó, de minek? Miről szólt? Hová vezetett engem?" Az egyéni perfekciónak a cirkuszban van a helye. De például Mengelberg Máté-passiójának nyitótételei után már az ember a könnyeivel küszködik. Olyan zenei kifejezéseket használ, amiket ma már csodálkozva nézünk. A lényeget megtalálta és azt még most is kihallani.

Fekete Ágnes: Mert, hogy hittel énekelte?

Kamp Salamon: Mindenki tudta, hogy miről énekelünk és hogy ez miért fontos? Hamvas Béla mondja, hogy "egyetlen hangból meg lehet állapítani, hogy milyen a viszonyod az Istennel." Egy csomó előadó nem így közeledik a művekhez. Vannak zenei ambíciói, de az ide kevés! Azt kell megérteni, hogy hiába vagyok a világ legjobb muzsikusa, néma maradok. Azt mondják, hogy kétszer imádkozik, aki énekel.

Fekete Ágnes: Miért?

Kamp Salamon: Az ének egy különleges adománya az Istennek. Luther szerint nem silentium, hanem creatura, a teremtésben való részesedés. Mindenki érti a zenét, mert a teremtés során ez megérintette az embert. Mert nem konkrétan fogalmaz, miközben mégis pontos. Egy giszt nem lehet lejjebb vagy feljebb húzni, annak tisztának kell lenni. A zene az isteni teremtés rendjét sugározza. Egy domináns akkordból nem lehet tonikai akkord, hiába szeretnénk, vagy szavaznánk is meg. Ezt kellene megérteni és ezért kellene zenét tanulnia sokaknak! Aki zenét tanul, az a világ rendjébe nyer bepillantást azáltal, hogy megérti, szükség van rám pontosan azon a helyen, ahol vagyok, mert ha nem vagyok ott, akkor nem jön létre a harmónia.

Az elmúlt hétvégén volt a Református zenei fesztivál és a könyvheti rendezvények is egyben. Vörös Virág hangképekkel hozza közelebb hozzánk ezt a rendezvényt.

Műsorközlő: A halogatás pszichológiája. Akit érdekel az előadás, azt várjuk a fa alatt! Átadom a szót Takács Ildikónak.


Takács Ildikó: Egyszerű példát tudok mondani a halogatásra. Van egy Goncsarov nevű XIX. századi orosz író, aki megteremtette az igazi, valódi halogató képét egy Oblomov nevű orosz földesúrban. Ez az ember a pamlagon fekve arról álmodozott, hogy milyen nagyszerűen át tudná alakítani a gazdaságát, de egy lépést sem tett érte. Ő egy igazi halogató, mert soha életében nem kezdte el azt a nagyszerű dolgot, amit kigondolt. Ismerjük Pató Pál urat is, "Ej, ráérünk arra még!", majd megcsináljuk egyszer. Összegyűjtögettem, hogy miért halogatunk? Egyszerűen azért, mert lusták vagyunk, nincs kedvünk valamihez. Másodszor vannak a "nemszeretem" feladatok, amiket mindig a legutolsó pillanatra hagyunk. De halogatunk azért is, mert tökéletességre törekszünk. Azt mondjuk, hogy "még nem adom ki a kezemből, mert még nincs kész" Ilyenkor kell egy kis külső kényszer, hogy abba tudjuk hagyni a munkát.

A Mindennapi Pszichológia munkatársa: Most hallgattuk a halogatás pszichológiáját. Bagdi Emőke, Tari Annamária, Belső Nóra is tartott előadást. A különböző sátrakban kisebb programok, beszélgetések, interaktív játékok, önismereti klubok voltak. A több mint egy éve indított Mindennapi pszichológia című lapunkkal arra vállalkoztunk, hogy önmaguk megértésében segítsük az embereket. Meghívtak bennünket erre az Ünnepi Könyvhétre, és ha már itt vagyunk, természetes, hogy lélektani témájú előadásokat tartunk.


A Mese Ház munkatársa: Ez a sátor egy olyan hely, ahol óránként más nyelven mesélnek a gyerekeknek.

Vörös Virág: Most éppen milyen nyelvet hallunk?

A Mese Ház munkatársa: Most japánul mesélnek. Igaz, hogy nem értünk minden szót, de a gesztusokkal, képekkel, kis segítséggel érthetővé válik számunkra egy ismeretlen történet. Volt, aki meg sem szólalt magyarul, de mégis érthető volt a mese. Második alkalommal vagyunk itt a Ráday Könyvesház szervezésében.

A Kálvin Kiadó munkatársa: A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat hosszú évek óta részt vesz az Ünnepi Könyvhét rendezvényén a Ráday utcában. Jönnek a saját vevőink, akik szívesen olvassák és keresik a Bibliát és a Bibliához kapcsolódó irodalmat. Természetesen mindig hozunk olyan könyveket, amik az utca emberét is érdekelhetik. Sok könyvet hoztunk a gyerekeknek is. Az itt lévő Mese Házban felolvasást is tartottunk a Döme, a Bojti és a Bibliai történetek gyerekeknek című könyveinkből. Azok jönnek ide, akik szeretik forgatni a könyvet, megnézegetni, elbeszélgetni az eladóval vagy a szerzővel. Várjuk őket jövőre is!

Fekete Ágnes: A következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg

Az elmúlt hetekben több millió forintnyi segélyt juttatott el a Magyar Református
Szeretetszolgálat az árvíz sújtotta területekre. A múlt héten főtt ételt osztottak, illetve pelenkákat és gyermektápszereket vittek a bajbajutottaknak. A későbbiekben takarókat, matracokat, hálózsákokat, ruhaneműt juttatnak el a térségbe. Aki adományát a Szeretetszolgálaton keresztül szeretné eljuttatni a károsultaknak, adásunk után egy órán keresztül műsorunk telefonszámán érdeklődhet a Szeretetszolgálat számlaszámáról.

/A reformátusok árvízvédelmi koordinációját a Bodrog mentén Kis Gergely Márton tiszaladányi lelkipásztor végzi, a Sajó, Bódva, Hernád mentén Gere Gábor József varbói lelkipásztor (30-380-9503). A Tiszáninneni Református Egyházkerület az árvízi védekezésre és helyreállításra szánt adományokat a 11734004-20004453 számú, a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) pedig a 10702019-85008898-51100005 számú számlájára várja. A közleményben mindkét esetben kérik feltüntetni: árvízsegély. Az MRSZ várja továbbá a tárgyi felajánlásokat is. (kapcsolattartó: Gilicze Réka, 30-748-6256) /

Az elmúlt héten ülésezett a Magyarországi Református Egyház Zsinata. Az ötödik ülésszakon napirenden szerepelt az új énekeskönyv, a lelkész-továbbképzés ügye, a választójogi törvény módosítása és a Tényfeltáró Történész Bizottság működési rendjének meghatározása, valamint a Trianoni békeszerződés 90. évfordulójáról való megemlékezés.

Krisztus egyházának folyamatos megújulásáról Korányi András tart előadást a Farkasréti Ökumenikus Esték következő alkalmán, június 14-én, este fél hétkor a Németvölgyi út 138. alatt.

Minden korosztály számára érdekes játékdélutánt tart a Budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület a Hajógyári-szigeten június 12-én, 9-től 16 óráig. Az érdeklődőket a HÉV Filatorigát nevű megállójában várják 9 órakor.

Bizonytalan jövő címmel egyedülálló, 25 év feletti fiataloknak szóló alkalmat rendeznek Gyöngyösön június 12-én és 13-án.

Konfirmandusoknak szervez konferenciát a Dunamelléki Egyházkerület Kecskeméten, az Emmaus házban július 26. és 31. között. Június 15-ig lehet jelentkezni.
([email protected])

Válóháló Nyári Tábor lesz Békésszentandráson július 26. és augusztus 1. között. Várják mindazokat, akik a válás sebeiből gyógyulni szeretnének! Jelentkezési határidő: június 15.
([email protected] 06-70-342-6800)

A felvidéki iskolák megsegítése érdekében jótékonysági koncertet tartanak június 11-én, 19 órakor Budapesten, a Szilágyi Dezső téri református templomban.

A Miskolci Nemzetközi Operafesztivál hangversenye lesz június 11-én, 18 órakor a Sajószentpéteri Református Nagytemplomban. A koncerten fellép az Erkel Ferenc Kamarazenekar.

A Kelenföldi Barokk Esték keretén belül Hock Bertalan orgonál június 12-én, 17 órától Budapesten, az Otóber huszonharmadika utca 5-ben.

Ötéves születésnapját ünnepli a csillaghegyi Da Pacem Domine református kórus. Június 13- án a 10 órakor kezdődő istentiszteleten hallhatják őket a III. kerület Vörösmarty utca 2. szám alatt.

Fekete Ágnes: Hallgassuk meg Isten szavát János evangéliuma 10. fejezetéből.

"A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim." (János 10:12-14.)

Van egy ismerősöm, aki reggelente így sóhajt fel: Vajon, ma mi fog történni? Félünk. A gyermeki lélekben ezeket sokszor a Bibliában megtalálható képek megjelenései jelképezik. Fiam még kicsi volt, és azt mondta egyszer, féltem, mert bejött egy farkas az ajtón és meg akart enni.
Ilyenkor persze én is megrettenek, mi lakhat ennek a kicsi gyereknek a lelkében? Aztán igyekszem megnyugtatni, és éreztetni vele, hogy megóvom a farkastól, mert szeretetem erősebb nála. A felnőttek is legfeljebb nagyobb bárányok, és más természetű farkasokkal találják magukat szembe. A Biblia szinte mindenütt azt tanácsolja nekünk, amikor farkas rémisztő helyzetbe kerülünk, hogy tekintsünk felfelé.
Tekints arra, akit nem látsz, aki most is ott van melletted, akinek a szeretete átvisz mélységeken, zuhatagokon is.
Sőt van valami jó is a farkas eljöttében.
Kiderül, hogy ki a béres, és ki a pásztor. A hazugságok leomlanak az emberekről a válságos helyzetekben. Amikor baj van, akkor tudódik ki igazán, ki az, akinek a bárányok fontosak, és ki az, aki menti az irháját. Sokszor elhangzik egy-egy emberről, ej de cserélgeti a véleményét. Eddig az ellenkezőjét mondta. Valóban nehéz kérdés annak eldöntése, hogy ki az, aki hazudik, és ki mond igazat. Olyan egyszerű az evangéliumi kép válasza.
Bárki mondhatja magáról, hogy pásztor, jó ember, az embereket szolgálja, a javamat akarja és így tovább… Majd kiderül. Abban a pillanatban, amikor eljön a farkas. Csak figyelni kell. Nyitott szemek és fülek kellenek, hogy meglássuk, mikor dönt valaki a saját érdeke ellenében, a juhok mellett.
A pásztorban érdemes bíznunk. Mindennél fontosabb korunkban ez a megkülönböztetett figyelem. Hiszen sok a hazugság, hitető beszéd hallatszik minden felől. Azt kiabálják ebben a reklámoktól átitatott korban, hogy vegyél, menj el, készíttess, fizess elő, szavazz rám, mert boldog leszel, mert szép leszel, mert gazdag leszel és győzöl. Persze mindenki tudja, már akkor, amikor ezek a mondatok elhangoznak, hogy hazugságok.
Mindemellett az emberek többsége folytonosan vesztesnek érzi magát, szegénynek és magányosnak. De meghallhatjuk, ha odafigyelünk a Jó Pásztor hangját, aki csendben, a nevünkön hív, akinek fontosak vagyunk akkor is, ha baj van. Ő nem varázsló, nem egy valótlan világba képzelgő erő, hanem valóság. Mert nem csecse-becsét kínál, hanem egész létét. Amikor árvíz van, amikor magányban élek, amikor teljes a nyomor, akkor is eljön, akkor is kiutat mutat, akkor is szeret. Valóságosan. Érdekkel teli varázslók mellett, szól a Jó pásztor hangja. Isten adjon jó hallást nekünk! Ámen.

Similar Posts