Az angyalok irigyelnek minket

Az angyalok állítólag irigyelnek minket. Mert van olyan tapasztalat, amelyet csak itt a földön, ebben a testben kaphatunk meg. Létezik a léleknek egy olyan ajtaja,…

Az angyalok állítólag irigyelnek minket. Mert van olyan tapasztalat, amelyet csak itt a földön, ebben a testben kaphatunk meg. Létezik a léleknek egy olyan ajtaja, ahova csak a bőrünk roncsolódásával lehet eljutni. Sérüléseinken keresztül van út. Létezik istentapasztalat, amelyet csak ízlelni lehet. Isten világának a legbelsőbb tere színpompás, és talán lefesthető. De az sem biztos. Lehetséges, hogy csupán a retinánk érzékeli ezt, az ecsetünk már nem éri el. Azon a hat csatornán engedhetjük Őt be. Ezeket tartogatja a testünk. Ha ezt a néhány érzékelő eszközt tisztogatjuk, akkor a hetedik is kinyílik, a lelkünk is tapintani, hallani és látni kezd.
Ehhez azonban időre és csendre van szükség. A testben öregednünk kell, azaz telni-múlnia kell az időnek ahhoz, hogy igazán érzékeljünk. Hogy minden porcikánkkal kapcsolódni tudjunk ahhoz a valósághoz, amelyet kattogó világunk miszlikbe szabdalt. Ha a szemünk is egyhelyben marad, akkor abban a kitáguló időben újra összefonódik a testünk és a lelkünk. Akkor párbeszédbe elegyednek egymással. Akkor még a beleink is üzennek. A tüdőnk istentapasztalatot hoz el.
Protestáns egyházaink többnyire a szavak világára szűkítették az istenélményt. Egy meglehetősen becsapható, szűk pályája ez Isten és ember, a test és a lélek párbeszédének.
Jézus azonban valóságos kenyér. Mi időnként beléphetünk valóságos testünkkel az Ő világába. Az ikon is tárt kapu Őhozzá. Megtanít arra, hogy ne lelkizzük el azt, ami testi, és földi valónk se uraljon el minket. Isten kenyér. Megehetjük. Életünkké válik.
2023. június 11. – Vasárnap, Úrnapja
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. J n 6,51-58
Kép: Ivanka Demchuk

Similar Posts