Isten más

Mikor használjuk ezt a szócskát, hogy „más”? Amikor tagadjuk a dolgok azonosságát. Nem rólad van szó. Másról. És ne kívánd a másét, hanem használd azt,…

Mikor használjuk ezt a szócskát, hogy „más”? Amikor tagadjuk a dolgok azonosságát. Nem rólad van szó. Másról. És ne kívánd a másét, hanem használd azt, ami a tied! Az is lehet, hogy nem akarom pontosan meghatározni, de a körömön kívül esik az, aki például „más vallású”.
A János evangéliumában különösen sokszor szerepel ez a szócska. Jézus azt mondja például, hogy más juhaim is vannak. (János 10,16) Sokan találgatták már, miféle más ez? János evangélista nem akarta ezt az orrunkra kötni. Csak ennyit mond: Más.
Jézus önmagán kívülre vezette az övéit akkor, amikor elhagyta ezt a világot. Arra indította őket, hogy egy másik világba lépjenek be. Hogy bátran tegyenek egy lépést az ismeretlenbe.
Amikor pedig kilépünk kereteinkből valami más felé, az élet fő kérdése a vígasztalanság lesz. Kapunk persze gyenge válaszokat, amikor azt sugallják, hogy majd megvigasztalódhatunk, ha rendben mennek a dolgok. Pedig vigasztalódásunk nem kívülről működik.
Pünkösd előtt Jézus tanítványai teljes tanácstalanságban voltak. Már semmi ötletük nem volt. Fogalmuk sem volt, hogy mit tegyenek. Amikor a teljes tehetetlenség tespedtségében ültek, és a Jézustól tanultak alkalmazhatatlanokká váltak, akkor jött el a Vigasztaló.
Mert Isten vigasztalója más. Ő meglepetés. Vallásos köreink mindig ugyanazokat a válaszokat adják. A templomban is sokszor ez a fő üzenet: eltékozoltad a dolgaidat, elsodródtál az eredetitől, az igazitól, de menj vissza! Jézus útja azonban nem visszaút, nem ismétlés.
Ő éppen az ellenkezőt teszi, mint amit bennünk a félelem munkál. Mert mi történik akkor, amikor félni kezdünk? Valami hasonlóságot észlelünk egy szörnyű emlékünkkel, ezért megijedünk attól, ami most van. Minden félelem valamilyen rossz emlékre épül, még ha nem is tudatos ez az emlékezés. Önkéntelenül is azt érzem, hogy most is az fog történni, ami valamikor régen. Jézus pártfogója, a Szentlélek pedig eszünkbe juttatja mindazt a jót, amire szükségünk van. Ő a jó emlékeinket rendezi össze, és erővé teszi. Ha el is felejtünk valamit, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, Ő bizalmat ébreszt és elő hozza azt a szeretetteljes gondolatot, amire most szükségünk van.
De a Lélek csak akkor tud működni, ha kilépek szokásos köreimből, és belemerészkedem abba, ami más. Ha bátor bizalma bennem is bizalmat talál. Ha el tudom hagyni kis univerzumomat azért, ami eddig még nem volt.
2023. május 14. – Húsvét 6. vasárnapja
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Jn 14,15-21
Kép: Gyarmathy János: Tagok

Similar Posts