Jézus tanítványai lefagytak

Van olyan, hogy a feszültségek befagynak az emberbe. Mint egy sikertelen vadászat. A leopárd üldözi az impalákat. Egyet elkap. Ahogy ráfog a nyakára, az állat…

Van olyan, hogy a feszültségek befagynak az emberbe. Mint egy sikertelen vadászat. A leopárd üldözi az impalákat. Egyet elkap. Ahogy ráfog a nyakára, az állat olyan lesz, mint egy mosórongy. A leopárd lehúzza az árokba. A következő filmkocka, hogy mégis a gyengébb győz: látjuk, ahogyan kóvályogva jön ki az árokból. Be tudta csapni a leopárdot, aki nem is volt annyira éhes éppen.
Jézus tanítványai lefagytak. Három év alatt megismertek egy erős Mestert, akit most úgy végeztek ki, mint egy gyenge rablót. Rettegtek. Bezárkóztak a szobába. Fagyhalál. Ilyenkor egyfajta örvénybe kerül az ember. Nincs semmilyen kiút a mi erőnkből.
Jézus az örvény legalján egy szót mond: Békesség nektek. Valami dereng már. Ezerszer hallott mondat. Tényleg élünk? Más a valóság, mint amit ebben a fagyban érzékeltem? Ekkor Jézus rájuk lehel: Vegyétek a Lelket! Az örvény alján rúgjatok ki! Szabadok vagytok. Épp ez a lefagyás kellett ahhoz, hogy igazán szabadok legyetek. De most már ébresztő! Ne tőlem függjetek! Bennetek van a Lélek. Az Ég önálló, különleges, áldott követei vagytok. Indulás! Felolvadhattok magatokba fagyott sérelmeitekből. Járjátok a Lélek útját!
2023. május 28. – Pünkösdvasárnap
Amikor a hét első napján (Húsvét vasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Jn 20,19-23

Similar Posts