Sebzett angyal

Két kisfiú visz egy angyalt, aki minden erejével kapaszkodik a szállító botokba. Vajon mi történhetett? Hogy került a földre ez az angyal? Hogy-hogy nem ő…

Két kisfiú visz egy angyalt, aki minden erejével kapaszkodik a szállító botokba. Vajon mi történhetett? Hogy került a földre ez az angyal? Hogy-hogy nem ő segít a kisfiúkon, hanem fordítva? A festő ezzel az abszurd átalakítással mintha az irgalmas samaritánus példázatáról beszélne. Ki az én felebarátom?
Képzeld el azt, hogy egy óriási viharba keveredsz. Csapkodnak a hullámok, mindenki meghal melletted, egyedül maradsz, senkire nem számíthatsz, kidobnak az állásodból, összedől a házad, nincs, aki segítsen rajtad. Ki a te felebarátod? Vajon merjük a világot alulnézetből szemlélni? A „jó angyalok” merik vitetni is magukat? A sebesült segítők milyennek látják a világot? Jézus azt mondja ezzel a példázattal, hogy te vagy az, akinek a felebarátot koldulni kell. Nem lehet felülnézetből beszélni. A szeretet mindig lecsupaszít.
Hamis kép él bennünk, amíg úgy képzeljük, szeretem a másikat, felöltöztetem csillogó ruhába, felékesítem, felemelem. A valódi belső képünk az, hogy mind angyalok szeretnénk lenni. Mégis megsebesülünk. Elesünk, gyengékké leszünk, kiüresedik a kezünk, és nem tudjuk adni azt, amit szeretnénk. Akkor jönnek a gyerekek. Nem is gondolnánk rájuk. Két kicsi fiú. Honnan van bennük elég erő? Nem tudni. Érthetetlen módon ők visznek tovább. Nem várt segítség. Amikor mi ülünk a hordágyon, valami egészen másként éljük meg a szeretetet, mint amíg mi vittünk másokat.
Szeretnénk ezt a kanyart kihagyni, de nem lehet.
Egy jó barátunk nagyon szeretett volna segíteni gyerekeken, akiknek nincsen családjuk, vagy valami bajba kerültek. A családsegítő központtal kerültek kapcsolatba, akik megadtak nekik két nevet. Két nagyon kedves gyerekről van szó, akiket különböző családi drámák miatt elhagytak a szüleik. A két testvérnek van lakása, de nincs semmi jövedelmük. Úgy tűnt, hogy itt tényleg anyagi segítségre van szükség. De ahogy közelebbről megismerték őket, itt is kiderült, hogy nem a pénz a legnagyobb hiány, hanem őrájuk magukra van szükség. Arra van szükség, hogy valakijük legyen. Hogy belépjenek egy otthonba, hogy szeressenek. Néha megsebesítve szeressenek. Szeretnénk azt hinni, hogy lepotyogtathatunk segítségeket oda, ahol valójában sokszor fájdalmas öleléssel szeretnének szeretetet kapni tőlünk. Valljuk be, mi is ezt szeretnénk! Nincs kívülmaradás. A példázatbeli farizeus is kívülről szeretett volna elmélkedni azon, hogy ki is a jó felebarát. De kiderült, ő az, aki benne van a slamasztikában.
Nagyon felszabadító élmény, amikor az ember ki meri nyitni lelke legbenső kapuját. Az nyitja meg ezt az ajtót igazán, amikor meglátjuk Jézust, aki sebzett angyalként jött el ebbe a világba. Nem a glória csillogásában, hanem a töviskoszorú szúrásában állt szeretete.
2022. július 10. – Évközi 15. vasárnap
Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”
Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”
Kép: Hugo Simberg: Sebzett angyal

Similar Posts