Mint aki mocsárban tapos

Úgy járunk itt a földön, mint aki mocsárban tapos. Bizonytalanok a lépéseink. Örök kérdésem: Vajon jó felé megyek? Amint megvetettem valahol a lábam, már bele…

Úgy járunk itt a földön, mint aki mocsárban tapos. Bizonytalanok a lépéseink. Örök kérdésem: Vajon jó felé megyek? Amint megvetettem valahol a lábam, már bele is ragadtam a dagonyába, csak nagy ellenerővel tudok kiemelkedni. Így jártunk mi mind, földre pottyant emberek.
Amikor Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, dimenzióváltásra hívja őket. Minden keresztelőn elhangzik ez a néhány mondat: érthetetlenné tette e szavakat a milliószor való elmondás. Mégis azt hiszem, Jézus nem a földre nézett, nem a dagonyában gondolta arra, hogy majd ügyes kis tanítványok leszünk.
Elképzelem ezt a tizenegy embert, amint koszos ruhákban, elképedve állnak, hiszik is, nem is, amit látnak. „Az enyém minden hatalom a földön és az égben.” Dehogy! Hatalmaskodó császárok áztatják véresre a földet. Vagy mégis? Nem az az igazság, amit látunk: a mocsár?
Mintha szintet kellene ugranunk, dimenziót kellene váltanunk ahhoz, hogy Jézus szavát megértsük. Mintha a költöző madarakat irányító energiákat kellene megértenünk, a halakat ivó helyükre vezérlő utakat kellene észre vennünk ahhoz, hogy ki tudjuk mondani: Tiéd minden hatalom. Mintha először nagyon mélyre kellene tudnunk hajolni ahhoz, hogy megértsük, hogyan is van Jézus velünk. Amíg küzdünk a mocsárral, minden erőnket megfeszítve lépkedünk, addig semmit sem értünk Isten hatalmából. De egyszer megérezzük, Isten egészen más.
Így járt egy püspök, aki egyszer egy Szigetre utazott, ahol három szerzetes csak egy imát mondott: Ti Hárman vagytok, mi hárman vagyunk, könyörülj rajtunk! A püspök meg akarta tanítani nekik a Miatyánkot, de képtelenek voltak megjegyezni. Végül elment a főpap a szigetről. A szerzetesek a vízen szaladva mentek hozzá: Atyám, hogyan van az ima? Elfelejtettük. A püspök megdöbbenve mondta nekik: Ti csak imádkozzátok, amit szoktatok: Ti hárman vagytok, mi is hárman vagyunk, könyörülj rajtunk!
Itt nézhető meg kisfilmen:
2024. május 26. – Szentháromság vasárnapja
Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Mt 28,16-20

Similar Posts