Pofon helyett

Miért ilyen erősek Jézus példái? Mert úgy akar erkölcsről beszélni, hogy az mégse legyen erkölcsi lecke. Az egyházban pedig gyakran hallunk efféléket: ne adjátok vissza…

Miért ilyen erősek Jézus példái? Mert úgy akar erkölcsről beszélni, hogy az mégse legyen erkölcsi lecke. Az egyházban pedig gyakran hallunk efféléket: ne adjátok vissza a pofonokat, legyetek békülékenyek. Jézus bizonyos értelemben provokál a megpofozott ember példájával. Képzeljük el, milyen látvány lehetett, amikor valaki egy ütés után odatartotta az arcát a másiknak. Akár szemtelenségnek is felfogható. De legalábbis vicces.
Jézus azt mondja ezzel, hogy az emberi konfliktusok és viták négyféle logikával oldhatók fel. Az egyik, amikor a kapott pofon helyett egy még nagyobb ütést mérek a másikra. Ez az elv a szemet-szemért törvénye előtti állapot, amikor az ember nem teszi mérlegelés tárgyává a vétket és a büntetést. A másik, amikor visszaadja, de pontosan annyi büntetést igyekszik rámérni, amennyit kapott, ez a jog logikája. A harmadik, amikor elviseljük a ránk mért csapásokat, és nem válaszolunk. Ilyenkor magunkat alázzuk meg! A negyedik utat ajánlja Ő: Válaszoljunk a bántó félnek, de pozitívan. Ez Jézus számára ugyanolyan logikus és végig gondolható válasz, mint a mérlegelésből született visszapofozás. Ennek a logikának az az alapja, hogy Isten bőségesen megkegyelmezett az embernek. Nem kiszámítható az az isteni szeretet, amelyik eljön hústest világunkba, amelyik vállalja az emberi sorsot a legvégsőkig. Túlcsorduló szeretet ez. Mi, akik belőle élünk, mégis sokszor koldusként viselkedünk. Csak egy szeretetben-nincstelen ember akar bosszút állni. Az alamizsnát kéregető ember mond ilyet: – ő kezdte előbb, úgy sem változik meg, nincs bocsánat. Aki rátalált Istenre, mint a szomjas szarvas a vízre, az nem méricskél, annak van fantáziája arra, hogy jókedvvel megoldjon egy-egy nehéz emberi helyzetet.
Isten minket egy útra hívott el. Minden bukásunk és gyengeségünkkel együtt is lépegethetünk rajta. Ennek az útnak a lényege, hogy mindig van valami több, amit adhatok. Isten olyan gazdag, hogy nem szükséges hatalmát igazolni. Bőven futja neki arra, hogy megbocsásson, hogy elengedjen, hogy még egy mérföldre elmenjen valakiért. Adja Isten, hogy ne jussunk koldusbotra amellett, aki a csillagok, virágok, hegyek és völgyek szépségével hirdeti napról napra gazdagságát.
2023. február 19. – Évközi 7. vasárnap
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Mt 5,38-48

Similar Posts