Mária teste trón

Egyik Mária ikonon ez a szöveg található: In gremio Matris sedet sapientia Patris. (Anyja ölében nyugszik az Atya bölcsessége, magyar előfordulásai: Krisztina város – Havas…

Egyik Mária ikonon ez a szöveg található: In gremio Matris sedet sapientia Patris. (Anyja ölében nyugszik az Atya bölcsessége, magyar előfordulásai: Krisztina város – Havas Boldogasszony, Görcsöny, Makkosmária.)

Ez a mondat összefoglalja azt az átmenetet, amely a földi és a mennyei nőiség között van, azaz Mária útját.
Mária a bölcsesség. A misztikusok őt Sapientiának nevezik, annak a titokzatos Bölcsességnek, amely az Ószövetség szerint kísérte Istent teremtő munkájában, „játszott előtte”. (Példabeszédek 8,30) Máskor bölcsesség székének mondják, „sedes sapientiae”. Egybecsúsznak a hagyomány képei. A középkori teológusok számára Mária az egész emberiséget, a bölcsességet és a „természetes teológiát” jelképezi. A bölcsesség szeretete, más néven filozófia – a teológia szolgálólánya (ancilla theologiae), azaz Máriája: Azt mondja, Legyen! Mint amit Adventben ünneplünk: szabadon utat nyit az ember számára.
Mária a föld. Ő a befogadó talaj. A teremtés úgy kezdődött, hogy minden halott volt, Isten Lelke, Bölcsessége mégis a vizek fölött lebegett (1Mózes 1,2). Az evangélium elején pedig ugyanez a Lélek száll Máriára.
Mária teste trón. A természet önmagába visszaforduló erejét mutatja: Isten bölcsességét tartja, aki maga is az.
A mi utunk sem más: a földi test a mennyeit tartja. Ez a látható valóság a láthatatlan, a szellemi után kiált. Van, aki meghallja, és el is indul efelé. Mint Mária, azt mondja: Legyen! Húzd el Atyám a függönyt, vagy gyere át a falon! A Te világodban szeretnék élni. Testemmel a testetlenben.
Ez az út nem létezhet szenvedés nélkül. A testi és szellemi világ között nincs fájdalommentes átmenet. Ez a Mária ikon a Svájcban (Vigezza) kegyképként tisztelt „vérző Madonna”. Egy fiú egyszer megdobta kővel, állítólag ekkor jelentek meg a vércseppek a képen. A makkosi kegyképen is látható ez.
Mária személyesen hordoz valamit, amit ma a statisztikák anonimitása rejt el a szemünk elől. Mária ölébe veszi a konkrét ember konkrét fájdalmát. Amikor meglátjuk őt az evangéliumokban mindig valamilyen emberi seb valóságos, földiből szellemivé nemesített gyógyulása felé tett egy lépést a menyegzőn is, és a kereszt alatt is.
2023. október 14. szombat
Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!”
Erre ő így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,27-28

Similar Posts