Az antikrisztusról

Sokan beszélnek a riasztó végidők jeleiről. Meg az antikrisztusról. Mert a pokol mindig izgalmasabbnak tűnik, mint maga Krisztus. Dante Isteni színjátékából is a Poklot ismerik…

Sokan beszélnek a riasztó végidők jeleiről. Meg az antikrisztusról. Mert a pokol mindig izgalmasabbnak tűnik, mint maga Krisztus. Dante Isteni színjátékából is a Poklot ismerik a legtöbben. A Mennyország? Ki tudja.
Az antikrisztus. Elsőre valami riasztóra és gonoszra gondolunk. Ezt egyszerű azzal a manapság divatos fekete-fehér játékkal eljátszani, amely a belénk szuggerált félelem miatt terjedt el. Az egyházban is. Mintha két csapat lenne. Vannak az „ilyenek”, meg az „olyanok”. Az ilyenek jók, az olyanok rosszak. Döntsd el, hogy te ilyen vagy olyan vagy! Nem mindegy! Lehetőleg nyomjuk jó távolra magunktól az olyanokat. Na ők azok, akik az „anti”-k. Tarts tőlük, kerüld őket, védd magad!
Nem lehet az antikrisztusról ebben a fekete-fehér játékban beszélni.
Az antikrisztus nem az, aki szembemegy a közerkölccsel. Inkább az, aki mindenhonnan kicsúszik. Az antikrisztustól egyáltalán nem idegen a jószándék. Ő elrejtőzés a valóság elől. És a történelem többször bizonyította, Isten elől legjobban éppen a vallás keretei között lehet elrejtőzni.
Az antikrisztust az evangéliumok „hamis krisztusok” néven nevezik. Valótlan, maszkolt, hamis, amelyben nincs igazi áldozat, nincs élet és nincs halál. Álkrisztus, amely arra ösztökél, hogy fotelből nézve beszéljünk másokról és ússzuk meg az életet is és a halált is.
Az antikrisztus nem egy pólus, inkább lelkület. Úgy foglalhatnánk össze, hogy az antikrisztus a megtestesült személytelenség. Amikor az emberből „valami” lesz, amikor elvész az élet eredetisége.
Kópia. Paródia. Ettől persze még felveheti a személyesség látszatát. De mindig távoli ábrándok után hív.
Nem eredeti, ezért nem is reális, nem jelenvaló. Arra ösztökél, hogy meneküljünk el ebből a valóságból. Higgyük el, hogy most ugyan minden rossz, de majd!
Jézus visszahív a jelenbe. Amikor ott állsz a helyeden, és számon kérnek, állj meg! Egy pillanatra légy csendben, és azt mondd, amit én mondok. Légy jelen abban, ami történik, ami van, mert abban vagyok én is jelen!
Jézus reménye nem illúzió, hanem a jelen. Jézus reménye, hogy meghallotta a Szót, amikor hallgatott az Isten. A mi fülünk, a mi szánk is kinyílhat itt és most. Ez az igazi izgalom!
2022. november 13. – Évközi 33. vasárnap
Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: „Én vagyok”. És: „Elérkezett az idő.” Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!”
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”
Lk 21,5-19
Kép: A két tanú
Jelenések 20,4

Similar Posts