Hasznos szolga – Szent Ferenc

Fekete pedagógiának hívják azt, amikor fenyítéssel igyekeznek elérni azt, hogy a gyerek fejlődjön. Pedig pozitív megerősítésre van mindenkinek szüksége. Mostanában azonban végre arról is lehet…

Fekete pedagógiának hívják azt, amikor fenyítéssel igyekeznek elérni azt, hogy a gyerek fejlődjön. Pedig pozitív megerősítésre van mindenkinek szüksége. Mostanában azonban végre arról is lehet olvasni, hogy a folytonos dicséret a fejlődés szempontjából hasonlóan gátló nevelési eljárás. „Az inga átlendülésének tekinthetjük azt, amit „pozitív hozzáállásnak” neveznek. Vajon mégis mi a gond a dicsérettel?… Létezik mindenki számára megfelelő megoldás: van belső hajtóerő, érdeklődés, fejlődni akarás.” (Mindennapi Pszichológia)
Jézus megdöbbentő mondata a haszontalan szolgáról így nyer magyarázatot. Mert valójában hasznos az a szolga, amelyik megteszi azt, amit parancsolnak neki. Csak éppen meg kell értenie, hogy nem körülötte forog a világ. Elveszíti a belső hajtóerőt az, aki koldulja a dicséretet. Sok esetben szinte csimpaszkodunk a külső-belső megjutalmazásba. Külső érzelmi visszaigazolásoktól függünk. Igy szép lassan elveszítjük belső iránytűnket.
Jézus azt mondja nekünk, hogy egyszerre igaz a két állítás: Te vagy a világ közepe. És ez: Nem te vagy a világ közepe.
Jézus velem és csak velem akar beszélni, engem akar tanítani. Tökéletesen mindegy, hogy a másik éppen mit tesz. Nekem a magam versenyfutását kell futnom.
Ugyanakkor nem az a kérdés, hogy veled mi történik. Célra születtünk. Mindannyian Isten boldogsága felé tartunk. Úgy kell futnunk, hogy ezt lássuk. Vajon azért futunk, mert „jaj, mennyi a baj, meneküljünk!”, vagy azért, mert jólesik, mert a hervadhatatlan koszorút látjuk? Pedig hervadás nélküli világ vár ránk. Az a világ, ahol egyszerre te vagy a világ közepe, és egyáltalán nem te vagy a közepe. Az a világ, ahol a szívünk legbelső rugója Isten szívének igazi mélységébe talál.
Október 4-én lesz Assisi Szent Ferenc napja. Vele történt:
„Egyik nap, amikor Szent Ferenc imádsága végeztével előjött az erdőből, az erdőszélen elébe toppant Masseo testvér, s próbára akarván tenni alázatosságát, szinte szemrehányó hangon szólította meg őt: – Miért éppen téged? Miért éppen téged! Miért éppen téged? – Szent Ferenc megkérdezte: – Mit akarsz ezzel mondani? – Azt akarom mondani felelte Masseo testvér -, miért éppen téged követ az egész világ? Miért van az, hogy mindenki látni és hallani kíván téged, s kész engedelmeskedni neked? Hiszen nem vagy szép férfi, nincs valami nagy műveltséged, s még csak nemes ember se vagy. Honnan van hát az, hogy az egész világ utánad megy?
– Akarod tudni, miért utánam? Akarod tudni, miért éppen utánam? Akarod hát tudni, hogy miért éppen utánam jön az egész világ? Ezt én a Magasságbéli tekintetének köszönhetem, amely számon tartja a jókat és a gonoszokat. Minthogy azok a szentséges szemek a bűnösök közt sem találtak nálam hitványabb, gyarlóbb és galádabb bűnöst; s minthogy Isten a szándékában lévő csodálatos művének megvalósításához nem lelt nyomorultabb teremtményt a földkerekségen; éppen ezért választott ki engem, hogy megszégyenítse a világ nemességét és hatalmasságát és erejét és szépségét és bölcsességét; s ezáltal nyilvánvalóvá tegye, hogy minden erő és minden jóság egyedül tőle való, nem pedig a teremtménytől; s hogy senki se dicsekedhessék színe előtt, aki pedig dicsekszik, dicsekedjék az Úrban, akié minden tisztelet és dicsőség örökkön örökké.” (Assisi Szent Ferenc Virágoskertje)
2022. október 2. – Évközi 27. vasárnap
Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is! S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.
Lk 17,5-10

Similar Posts