Mi az erőszak?

Mi az erőszak? Az értelmező szótár szerint az, amikor az erő túlzott megfeszüléssel lép működésbe. Állítólag a szakít és az erő szavak összetétele, azaz az…

Mi az erőszak? Az értelmező szótár szerint az, amikor az erő túlzott megfeszüléssel lép működésbe. Állítólag a szakít és az erő szavak összetétele, azaz az erő szakadtig való használata. Mintha az, ahogyan Giotto di Bondone lefesti a kufárok kiűzésének jelenetét, valójában az erőszak különféle megnyilvánulásait mutatná be.
Jézus erőnek erejével kaput akar nyitni a templomba, amely előtt akadályok vannak: ládák, ketrecek, kosok, asztalok, emberek. Nem elég egyszerűen odébb tenni, lökni ezeket, erőnek erejével kell megmutatnia, hogy az embernek szabad utat kell engednie Istenhez. Odaáll a templom udvarának közepére Jézus, aki az ajtó, aki az út, aki maga a templom, és erővel elvesz mindent az útból. A keze fenyegető, bár nem ér egészen egyik kufárhoz sem. Ez az erőszak azt jelenti, hogy elvállalja a feladatot. És ez a feladat végül oda vezet, hogy őt magát veszik el az útból, kitessékelik nem csak a templomból, hanem az életük színpadjáról is. A kos azonban szabad, elfuthat, hiszen semmiféle áldozatra nincs már szükség.
Egészen más a tőle jobbra állók erőszakos mozdulata: Egy kéz a menekülési útvonalat mutatja, egy másik védi magát, egy harmadik kéz pedig fogja a kalickát, menti, ami menthető. Ez a pénz alattomos erőszakja.
Tőlük még távolabb, jobbra láthatunk két embert. Szinte összeér az orruk. Két ember összedugja a fejét, dühében tanácskozik. Senki sem látja, csak mi, a nézők, hogy itt egy erőszakos megegyezés történik. Ez az elfojtott erőszak.
De a kép baloldalán a gőg erőszakját is láthatjuk. A tanítványok örülnek az egész történésnek. Péter magyaráz. Lehet, hogy ez a reménye: Végre a messiás megragadta a várva várt kardot! Talán János, a szeretett tanítvány védelmébe is vesz egy kisgyermeket, mert ő nem örül ennek a harcos, erőszakos beszédnek?
Megannyi erőszak, de ezek közül csak a korbácsot észleljük általában nagy bajnak. Pedig a szabad és világos erő kifejezésére mindig lehet szabadon és világosan válaszolni. A lefojtott, gőgös és alattomos erőszak titkos és kezelhetetlen. Jézus erős tette útmutatás volt, de ezt az utat elutasítja a settenkedő, titokban működtetett erőszak.
2024. március 3. – Nagyböjt 3. vasárnapja
Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben. János ev. 2,13-25
Kép: Giotto: Jézus élete, Cappella degli Scrovegni – Anno: 130
3

Similar Posts